آدرس لینک تلفن و مشخصات کلیه شرکت های بیمه در ایران

آدرس، لینک ، تلفن و مشخصات کلیه شرکت های بیمه

خانواده صنعت بیمه کشور

بیمه ها

مدیر عامل

نشانـــــی

تلفنخانه

نمابر

بیمه مرکزی ایران

رئیس کل: دکتر نوروز کهزادی

بلوار افریقا، نبش خیابان ناهیدشرقی، پلاک 72

5-22050001

22055081

بیمه ایران

آقای سهامیان (سرپرست)

خیابان فاطمی، پلاک 107

9-88954650

88954673

بیمه آسیا

آقای معصوم ضمیری

خیابان قرنی، تقاطع طالقانی، شماره 104

8-88914001

88900078

بیمه البرز

آقای محمد ابراهیم امین

خیابان قرنی، تقاطع کریمخان

9-88803821

88901976

بیمه دانا

آقای هادی اویارحسین

خیابان گاندی، انتهای خیابان 15

9-88770971

88777719

بیمه صادرات وسرمایه گذاری

آقای دکتر ابوالقاسم موسوی

میدان ونک، خیابان شهید حقانی، پلاک 35

2-88795051

88774858

بیمه پارسیان

آقای حسین کریمخان زند

بلوار آفریقا، خیابان شهید صانعی پلاک 24

20-88642700

88642555

بیمه کارآفرین

آقای عبدالمحمود ضرابی

خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 9

4-88723830

41-88723840

بیمه رازی

آقای رامیز فخیم مهاجر

خیابان گاندی، کوچه یکم ، پلاک 9

8-88850027

881942255

بیمه توسعه

آقای علیرضا بیانیان

میدان ونک، بزرگراه حقانی، پلاک 4

5-88887020

88881022

بیمه سینا

آقای علی موسی رضا

خیابان دکتر بهشتی، پلاک 343

10-88706701

88717825

بیمه ملت

دکترمسعود حجاریان کاشانی

میدان ونک، بزرگراه حقانی، پلاک 43

88878471

67-88678665

بیمه دی

آقای علی فتحعلی

بلوار میرداماد، شماره 241

7-22900551

22900516

بیمه سامان

آقای علی ضیایی

خیابان خالد اسلامبولی ، پلاک 113

88552860

88700205

بیمه نوین

دکترسیدمحمد عباس زادگان

خیابان گاندی خیابان 21، پلاک 2

4-88772393

88883870

بیمه پاسارگاد

آقای شفیعی هنجنی

یابان فاطمی،خیابان هشت بهشت، شماره 2

88980515-32

88951138

بیمه حافظ

آقای خسرو رجبیان

خیابان شریعتی، خیابان دشتستان دوم، شماره 23

5-22888131

22843894

بیمه امید

آقای مجید امیرحسینی

بلوار افریقا، قبادیان غربی، شماره 3/58

31-88886829

88793782

بیمه اتکایی امین

آقای لطف الله نکویی

خیابان افریقا، قبادیان شرقی، پلاک 56

88792652

88788964

سرمایه گذاریصنعت بیمه

آقای محمود امراللهی

خیابان سهروردی شمالی، هویزه غربی نبش مرغاب پلاک 2

88739593

88765532

واحدصدور اینترنتی 3115 بیمه ایران

مهدی حکیمی

مشهد-بین هنرستان , 1715

05118676029

09124138231

05118680198