Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح

بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح


در خصوص پوشش بیمه ای مجریان ذیصلاح با توجه به اینکه مهندسین مجری از مسئولیت بالایی در قبال اشخاص ثالث و کارکنان وکارگران پروژه ها برخوردار می باشند لذا شرکت بیمه ایران بیمه نامه های زیر را پیشنهاد می نماید .


1- بیمه نامه مسئولیت مجریان ذیصلاح (یا بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) که این تضمین شامل مدت زمان ۱۰ سال بعد از ساخت بوده و به بیمه تظمین کیفیت ساختمن نیز مشهور است


2- بیمه نامه مسئولیت مجریان ذیصلاح و کارفرمایان در قبال کارکنان و اشخاص ثالث

که بند 1 توسط سازمان نظام مهندسی تهیه گردیده و بنددیگر نیز توسط کارفرما تهیه و صادر می گردد همچنین تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کلیه پروژه های ساختمانی با متراژ بالای 800 متر مربع ملزم به تهیه این بیمه نامه شده اند .