نماینده بیمه کیست؟

نماینده بیمه کیست؟

هنگام تردد در خیابان های شهر تابلوهایی چون «نمایندگی شرکت بیمه...» یا «شرکت خدمات بیمه ای...» را می بینید. این تابلوها اطلاعات معینی را به بیننده منتقل می کند. اولاً در برخی از آنها نام نماینده شرکت بیمه درج شده است. برخی نمایندگی های بیمه به شکل شرکت فعالیت می کنند. در این صورت در تابلو نام آن شرکت درج می شود. ثانیاً، تابلو نشان می دهد نماینده مورد نظر نمایندگی کدام شرکت بیمه را دارد. ثالثاً، هر شرکت بیمه بسته به میزان فعالیت خود، ده ها یا صدها نماینده دارد. شرکت بیمه برای تفکیک آنها از یکدیگر، به هر نماینده شماره یا به اصطلاح، کد معینی اختصاص میدهد.

این شماره در تابلوی نماینده درج می شود. نصب تابلو برای نمایندگی بیمه علاوه بر جنبه تبلیغاتی، این خاصیت را دارد که از سوء استفاده احتمالی اشخاص جلوگیری می کند زیرا شخصی که محل کار او این تابلو را نداشته باشد مجاز به فروش بیمه نیست. در هر کشور شرکت های بیمه خدمات بیمه را عمدتاً از طریق واسطه هایی که در ایران «نماینده بیمه» و «کارگزار بیمه» نام دارند، می فروشند. این اشخاص با انگیزه دریافت حق الزحمه فروش بیمه، می کوشند مردم را به خرید انواع بیمه ترغیب کنند.

بسیاری از موسسات تولیدی و خدماتی به جای آنکه خود مستقیماً محصولی را به بازار عرضه کنند متقاضیان فروش آن را که دارای شرایط مورد نظر این موسسات باشند، انتخاب میکنند و با آنها قرارداد نمایندگی فروش می بندند. شرکت های بیمه نیز به این شیوه، خدمات خود را می فروشند. پس، هر شخص متقاضی نمایندگی بیمه باید شرایط مورد نظر شرکت بیمه را داشته باشد. نماینده بیمه به جز شرایط شرکت بیمه ذی ربط برای اعطای مجوز نمایندگی، باید دارای یک مجموعه شرایط دیگر نیز باشد. این شرایط را «شورای عالی بیمه» با هدف حمایت از خریدار بیمه و جلوگیری از اشتغال اشخاص فاقد صلاحیت اخلاقی و حرفه ای به نمایندگی در قالب ضوابطی با عنوان «آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه» وضع کرده است. برای مثال، نماینده مکلف است اطلاعات لازم درباره بیمه نامه درخواست شده مانند نرخ حق بیمه و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه گر و وظایف بیمه گذار را به متقاضی بیمه ارائه کند.

هر شرکت بیمه خود می تواند شرایطی را برای متقاضیان نمایندگی آن شرکت وضع کند. برای مثال، طبق شرایط یکی از شرکت های بیمه، نماینده حق ندارد از خسارت قابل پرداخت به بیمه گذار یا سایر اشخاص ذی نفع در بیمه نامه، وجوهی را به عنوان پاداش و سایر عناوین دریافت دارد. نمایندگی های بیمه از نظر شکل فعالیت و حدود اختیاراتی که به آنها واگذار می شود دو گروه هستند. گروه اول که اصطلاحاً «نماینده حقیقی» نام دارند به تنهایی مدیریت نمایندگی را برعهده دارند. البته بسیاری از این نمایندگی ها دارای یک یا چند نفر کارمند هستند. ویژگی این نماینده این است که خود در برابر شرکت بیمه طرف قرارداد مسوولیت دارد نه شخص دیگر. گروه دوم که «نمایندگی حقوقی» نام دارند در قالب شرکت سهامی فعالیت میکنند. هیات مدیره یا سهامداران این شرکت، اغلب درگذشته نماینده حقیقی بوده اند و با تشکیل شرکت نمایندگی بیمه، قصد سرمایه گذاری مشترک در کار نمایندگی و افزایش دامنه فعالیت قبلی خود را دارند. این گروه از نمایندگان معمولاً در رشته های بیمه بیشتری اجازه صدور بیمه نامه دارند. برخی از نمایندگان حقوقی حتی مجوز بازدید از اموال خسارت دیده و پرداخت خسارت دارند. گفتنی است کلیه اعضای هیات مدیره شرکت نمایندگی در برابر شرکت بیمه ذی ربط مسوولیت دارند. منبع :سرمایه