سئوالات عمومی بیمه باربری

سئوالات عمومی بیمه باربری


1- آیا با خرید بیمه نامه عمومی می توان قبل از اطلاع دقیق از مشخصات محموله بیمه نامه باربری خریداری کرد ؟
بله زیرا بیمه نامه عمومی یک قرارداد کلی است بین بیمه‌گر و ببمه گذار که در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین میشود ولی مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زمانی به اطلاع بیمه‌گر میرسد که بیمه‌گذار اقدام به حمل کالا نماید با صدور چنین قرارداد هایی کلیه حمل و نقل هایی که بیمه‌گذار در آینده انجام خواهد داد تحت پوشش بیمه قرارمی‌گیـرد مشروط به ابنکه ببمه‌گذار مشخصات و نحوه حمل کالا و وسیله حمل و مبداء و مقصد و بطور کلی آنچه را که در ببمه نامه پبش بینی نشده و نیاز به تصریح در آن دارد را قبل از حمل به اطلاع بیمه‌گر برساند .


2- بیمه نامه با شرایط تمام خطر چیست ؟
در این بیمه نامه کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداء تا مقصد نهایی به وقوع پیوسته و ایجاد خسارت کند مشروط براینکه از مستثنیات بیمه نظیر بدی بسته‌بندی عیب ذاتی و .... نباشد تحت پوشش قرار می گیـرد .
این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و نرخ آن 20 درصد از نرخهای مصوب بیمه مرکزی برای پوشش بیمه با شرایط B بیشتر می باشد .