پرسش و پاسخ بیمه نامه بدنه اتومبیل


پرسش و پاسخ بیمه نامه بدنه اتومبیل
 

- در بیمه بدنه اگر مقصر حادثه متواری شود آیا شخص زیاندیده می تواند از بیمه بدنه استفاده نماید ؟

 بلی - به شرط اینکه گزارش مقامات انتظامی را پس از حادثه دریافت کرده باشد.

 
 

- بیمه بدنه، خسارتهای ناشی از کدام خطرها راجبران میکند ؟

1- آتشسوزی، انفجار و صاعقه.

2- سرقت کلی اتوموبیل وطبق شرایط بیمه نامه،سرقت لوازم اضافی وغیره.

3- تصادف وسیله نقلیه و واژگون شدن خسارت هائی که از برخورد دو اتومبیل یا برخورد اتومبیل با جسم ثابت یا متحرک یا برخورد شیئی دیگر به اتومبیل یا واژگون شدن و سقوط اتومبیل مورد بیمه ناشی می شود؛ هم چنین وسائل یدکی اصلی که مطابق فهرست مشخصات اتومبیل به خریدار تحویل می شود (خسارت های ناشی از کهنگی و اسقاط یا بی دقتی در نگهداری و معایب ساخت وسیله نقلیه، تحت پوشش نیست، هم چنین آسیب وارده به لاستیک ها).

پوششهای تکمیلی هم در صورت درخواست ارائه خواهد شد .

  

- آیا در هنگام تصادف و بروز خسارت شرکت بیمه هزینه های حمل و نقل را پرداخت می نماید یا خیر؟

بله ، هزینه نجات و حمل و نقل مورد بیمه از محل وقوع حادثه تا نزدیکترین محل تعمیر و بصورت عادلانه و متعارف و حداکثر تا 20% خسارت تعیین شده و مورد نظر توافق طرفین قابل پرداخت خواهدبود . لازم به ذکر است که در مورد خسارتهای کلی فقط هزینه نجات منظور خواهد شد .

 

 - پرداخت غرامت ناشی ازعدم استفاده ازموردبیمه درمدت کارشناسی و تعمیر به چه صورت است؟

پرداخت این غرامت به عهده بیمه گر نخواهد بود ولی اگر پوشش لازم مربوطه تحت عنوان یکی از پوششهای تکمیلی بیمه نامه بدنه (غرامت ایام تعمیرات) خریداری شده باشد از ابتدای روز چهارم به بعد حداکثر بمدت 30 روز و غرامت قابل پرداخت روزانه به میزان یک هزارم مبلغ بیمه شده و حداکثر تا سقف 000ر20ریال می باشد مشروط براینکه جمع کل غرامت عدم امکان استفاده از مورد بیمه در مدت تعمیرات از20% مبلغ خسارت برآورد شده تجاوز نکند.

 

 اگر بیمه بدنه داشته باشم و مقصر کس دیگری باشد آیا حتما لازم است از بیمه شخص ثالث مقصر استفاده کنم یا اینکه می توان فقط از بیمه بدنه خودم استفاده کنم و عطای مقصر را به لقایش ببخشم؟

پرداخت خسارت وظیفه مقصر حادثه است و در مواقعی که مقصر حادثه کس دیگری باشد باید خسارت را یا نقدا یا توسط بیمه ثالث خود پرداخت نماید و شما نمیتوانید از بیمه بدنه اتومبیل خود استفاده کنید و در این صورت فقط در موقعی میتوانید از بدنه استفاده کنید که مبلغ خسارت خیلی بیشتر از بیمه مقصر و بیش از حد توان مالی وی باشد و شرایط زیر رعایت شده باشد:

1-    گزارش مقامات انتضامی را گرفته باشید
2-    از مقصر حادثه شکایت کرده و به وی رضایت ندهید تا پس از جبران مابقی خسارت توسط بیمه گر بدنه اتومبیل شما ، حق مراجعه وی بیمه گر بدنه به مقصر و بازیابی ( رکاوری خسارت) برای وی محفوظ بماند.
چون پس از جبران خسارت اتومبیل شما، بیمه گر به مقصر حادثه رجوع کرده و خسارت را از وی مطالبه خواهد کرد.

 

آیا خسارت وارده در اثر خط کشیدن با اشیاء نوک تیز روی ماشین از محل بیمه نامه بدنه قابل پرداخت است؟

خیر، زیرا این خسارت وارده به هیچ وجه جزء حوادثی که بیمه نامه بدنه آنها را تحت پوشش قرار می دهد ، نیست.

 

 آیا کاهش بها در نتیجه حادثه و یا اُفت قیمت در تعهد بیمه گر است یا خیر؟

خیر (بند4 ماده ششم شرایط عمومی)

نکته مهم ، اگر مورد استفاده وسیله نقلیه یا نوع یدک آن بدون اطلاع به بیمه گر تغییرکرده و حق بیمه متناسب با آن پرداخت نشده و حادثه ایجاد شده باشد تصمیم گیری در پرداخت اینگونه خسارتها از اختیارات مراکز خدمات بیمه ای خارج بوده و می بایست کلیه مدارک خسارتی را برای محاسبه و اظهار نظر جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به مدیریت بیمه های اتومبیل ارسال شود .

مزایای بیمه بدنه بیمه ایران نسبت به کارت طلایی چیست؟

 

1- پرداخت کل خسارت بصورت نقدی (نه تعمیر و تامین قطعات)

2- قابلیت انتقال بیمه بدنه به اتومبیل جدید در صورت تعویض اتومبیل

3- دارا بودن تخفیفات عدم خسارت ( سال اول 25%- سال دوم 35%-سال سوم 45% - از سال چهارم به بعد 60%) حتی اگر اتومبیل تعویض گردد.

4- قابلیت پرداخت بصورت اقساط بدون بهره

5- مزیت ویژه بیمه ایران: دارا بودن بزرگترین و گسترده ترین مراکز پرداخت خسارت در شهرهای مختلف کشور و بهره گیری ازکارشناسان حرفه ای

 

در صورتیکه مقصر حادثه ، فاقد گواهینامه یا بیمه نامه معتبر باشد ، و یا پرداخت خسارت بیش از سقف بیمه و توان مالی مقصر حادثه باشد برای جبران خسارت چه باید کرد؟

    در بیمه نامه بدنه برای دریافت خسارت باید ابتدا از مقصر حادثه به مراجع قضایی شکایت کرده و بعد به واحد خسارت بیمه ایران مراجعه و مسئولیت دریافت خسارت را به بیمه گر انتقال داد ( وکالت)، بیمه گر بلافاصله نسبت به پرداخت خسارت طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه اقدام خواهد نمود و سپس از طرق قانونی خسارت را از مقصر حادثه دریافت خواهد نمود ( ریکاوری خسارت )