طرحهای خانه و خانواده بیمه ایران

طرحهای خانه و خانواده بیمه ایران

بیمه ایران از ابتدای سال 81 به منظور دسترسی آسان خانواده ها به خدمات بیمه ای و ایجاد امنیت خاطر بیشتر واحد خانواده ، برای اولین بار ابتکاری نو را در ارائه خدمات بیمه ای بنیان نهاد که بعنوان طرحهای خانه به خانه موجب گسترش فرهنگ بیمه در بین عموم مردم و اقشار مختلف جامعه گردیده است . در این طرحها بازاریابان نمایندگیهای بیمه ایران با مراجعه به درب منازل و محل کار مردم خدمات مورد نیاز را به ساده ترین شیوه و ارزانترین هزینه تقدیم به هم میهنان ارجمند می نماید .