بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا داخلی ساده

بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا داخلی (ساده)

اهداف بیمه نامه

 

بیمه نامه های حمل و نقل ساده داخلی به منظور بیمه کردن کالاهایی که داخل کشور حمل می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. پوشش های این نوع بیمه نامه برخلاف بیمه نامه های خارجی (وارداتی، صادراتی و ترانزیت) محدود می باشد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

 

کلیه حمل کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

 

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه گذار بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

 

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق بازرگانی بین المللی (که متشکل از نمایندگان اتاق های بازرگانی کشورهاست) تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است. مشاهده اصطلاحات بیمه ای

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

 

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 1. تمام خطر
 2. با خطر محدود
 • آتش سوزی
 • حادثه وارد به وسیله نقلیه
 • پرت شدن از روی وسیله حامل
 • واژگونی
 • برخورد با جسم ثابت یا متحرک داخلی و خارجی
 • تصادف و تصادم
 • تبعی
 • بارگیری و تخلیه
  در حملهای داخلی می توان پس از انجام بازدید مقدماتی و اطمینان از صحت و سلامت مورد بیمه و دریافت حق بیمه اضافی حداقل 30% نرخ پایه برای هر یک از خطرات «تخلیه» و «بارگیری»، خسارات ناشی از آنها را منفرداً و یا مشترکاً تحت پوشش قرار داد که در این صورت می بایستی حتماً نوع پوشش یا پوششهای مذکور در انتهای شرط اختصاصی حمل داخلی قید گردد.

  ذکر این نکته ضروری است که بیمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری در محل حادثه، سریعاً نسبت به در خواست کارشناس از شعبه صادر کننده بیمه نامه و یا نزدیکترین شعبه شرکت اقدام و مستندات لازم را در این زمینه تهیه نماید.
 • سرقت کلی
  یکی دیگر از خطرات اضافی در بیمه حمل داخلی «خطر سرقت کلی مورد بیمه با وسیله حمل» می باشد که در ازای دریافت حق بیمه اضافی معادل حداقل 30% نرخ پایه می تواند تحت پوشش قرار گیرد. لذا در این گونه موارد عبارت «سرقت کلی مورد بیمه با وسیله حمل» می بایستی به شرط اختصاصی حمل داخلی افزوده شود.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمهنامه

 

 1. شرایط عمومی
  جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه. مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه
 1. شرایط اختصاصی
 • شرط حمل داخلی
  کالای بیمه شده در جریان حمل در مقابل خسارات ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه و آتش سوزی بیمه می باشد. ( در حمل داخلی می توان با دریافت حق بیمه اضافی، حسب مورد خطرات دیگری از جمله «بارگیری» و «تخلیه» و «سرقت کلی مورد بیمه با وسیله نقلیه» و همچنین «حذف حق جانشینی» را نیز تحت پوشش قرار داد. لذا در اینگونه موارد، درج شروط مربوط به آنها در متن بیمه-نامه ضروری است.)

  منظور از حادثه برخورد وسیله حمل یا محموله آن و یا هردو با هر جسم ثابت یا متحرک خارجی و همچنین پرت شدن کالا از وسیله حمل در زمان حمل و نقل می باشد که منجر به خسارت مورد بیمه گردد، به طوریکه آثار حادثه و مورد بیمه خسارت دیده قابل رویت باشند.
  حمل کالا با کامیون و یا کامیونهایی که دارای کف غیر استاندارد ناشی از تغییر کف چوبی به فلزی می باشند، غیر مجاز بوده و مشمول پرداخت خسارت نمی گردد.
 • شرط حمل با کانتینر یخچالدار
  در صورتیکه کالای مورد بیمه می بایستی حتماً توسط وسیله نقلیه یخچال دار حمل شود، ذکر عبارت زیر در بیمه نامه ضروری است:

  «فساد و از بین رفتن مورد بیمه در اثر از کار افتادن یخچال وسیله نقلیه حامل کالا به مدت 24 ساعت متوالی و عدم امکان تعمیر آن ظرف مدت مذکور جزء خطرات بیمه شده می باشد.»
 • شرط دام زنده
  مورد بیمه فقط در حین حمل و نقل بر روی وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد. همچنین مرگ و میر ناشی از نرسیدن آب و دانه و یا علوفه، تنگی جا و مرضهای اپیدمی از خطرات بیمه شده مستثنی می باشد.