بیمه نامه باربری کشتی و شناور (بدنه و ماشین آلات شناور

بیمه نامه باربری کشتی و شناور (بدنه و ماشین آلات شناور)

اهداف بیمه نامه

 

کشتی ها وسایلی هستند که با استفاده از وسایل ناوبری و دریانوردی قابلیت تردد در آب راه ها را داشته باشند کاربرد های اصلی کشتی ها، حمل بار (به صورت فله یا کانتینربر)، جابجایی مسافر، صیادی و نفت کش ها می باشند. در بیمه شناورها از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه گران لندن ارائه می گردند و در تمامی موسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می-گردد.معمولاً بیمه گر در زمان بیمه نمودن کشتی، نرخ خود را بر اساس سال ساخت، نوع کشتی، درجه و نوع طبقه بندی آن، ظرفیت و تناژ کشتی و قوه محرکه ، پرچمی که کشتی تحت آن به ثبت رسیده است و سایر عوامل مورد نظر بیمه گر، محاسبه می نماید.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

 

کلیه شرکت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید کنندگان کشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی که دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

 

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

 

 • کلوز شماره 280
  این کلوز یکی از کاملترین انواع پوششهای بیمه ای است که درآن تعهدات شرکتهای بیمه ای به حداکثرخود می رسد و تمامی خسارات مشمول عنوان کلی و جزیی را پوشش می دهد. مهمترین خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتنداز:
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • آتش سوزی و یا انفجار
 • تفدیه یا jettison(سبک سازی و یا به دریا انداختن محمولات و یا بخشی از تجهیزات شناور جهت نجات کشتی و ما بقی کالاها و شناور )
 • خسارت کلی و جزئی وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 • خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
 • خسارت ناشی ازترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 • خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 • سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم
 • زیان همگانی
 • هزینه های نجات
 • کلوز شماره 284
  این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد، بدین معنی که چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین رود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزیی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.مهمترین خسارت تحت پوشش این کلوز عبارتند از:
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • آتش سوزی و یا انفجار
 • تفدیه یا jettison
 • خسارت کلی وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 • خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
 • خسارت ناشی ازترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 • خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 • سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم
 • زیان همگانی
 • هزینه های نجات
 • کلوز شماره 289
  این کلوز نیز خسارت کلی و یا تلف شدن و یا از بین رفتن کشتی را تحت پوشش قرار می دهد و خسارت جزیی دارای پوشش نمی باشد. مهمترین خسارت تحت پوشش این کلوز عبارتند از:
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • آتش سوزی و یا انفجار
 • تفدیه یا jettison
 • خسارت کلی وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 • خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
 • خسارت ناشی ازترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 • خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 • هزینه های نجات
 • کلوز شماره 346
  این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزیی و کلی را پوشش می دهد و ویژه شناورهای صیادی است. مهمترین خسارت تحت پوشش این کلوز عبارتند از:
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • آتش سوزی و یا انفجار
 • تفدیه یا jettison
 • خسارت وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 • خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
 • خسارت ناشی ازترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 • خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 • سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم
 • زیان همگانی
 • هزینه های نجات
 • کلوز شماره 281
  این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که بصورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد که در بیمه نامه های اصلی استثنا شده اند.
 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید