بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

پرسش و پاسخ بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان :

1- اینجانب با توجه به اینکه در گروه پیراپزشکان هستم و محدوده کاری مشخصی ندارم (اورژانس 115) لذا در بیمه نامه های من محل کار مراکز درمانی مجاز قید می شود. اما در هیچ کجا این مراکز برای اورژانس 115 تعریف نشده اند.

پاسخ : در پشت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان ( ماده 12 - شرایط عمومی) درج گردیده " محدوده جغرافیایی بیمه نامه محدوده جمهوری اسلامی ایران میباشد" پس بیمه نامه همه جای ایران عزیز پوشش دارد و در خارج از کشور نیز با پرداخت حق بیمه اضافی میتوان مسئولیت را پوشش داد.


2- بسیاری از همکاران که مجبور به پرداخت خسارت شده اند این خسارت بطور کامل به آنان پرداخت نشده است. آیا این موضوع عمومیت دارد یا موارد خاصی در این باره بایستی حاکم باشد.

پاسخ : پرداخت خسارت ناقص معمولا به چهارعلت میباشد:
الف. خرید بیمه نامه با تعهدات پایین و افزایش دیات بعلت مرور زمان و قانون یوم العدا بودن پرداخت دیات
ب. خرید بیمه نامه غیر مطابق با تخصص واقعی بیمه گذار
ج. عدم ارائه گواهی های لازم و نداشتن تخصص کافی در امر معالجه بیمار
د. محکوم شدن پزشک به پرداخت بیش از دیه به یک بیمار


3- در قسمت تخصص شغل مورد نظر درج می گردد. آیا بیمه گر شرح وظایف این شغل را می داند و یا اینکه سازمان بخصوصی آنرا تعریف کرده است.

پاسخ : بیمه گر نیازی به دانستن کلیه قوانین مربوط به کلیه شغلهایی که برای آنها بیمه نامه صادر مینماید نیست و در هنگام خسارت فقط در صورتی خسارت را پرداخت میکند که اولا سازمانهای ذیربط قانونی ( در این مورد سازمان نظام پزشکی و پیراپزشکی و پزشکی قانونی ) تایید نمایند که بیمه گذار مجوز این درمان و عمل یا تجویز دارویی که با عث بروز خسارت شده را داشته و دوماً بیمه گذار بیمه نامه متناسب با تخصص خود را خریداری نموده یا خیر.

4- برای این مشکل که مراحل دادرسی طولانی میشود یا مواردی که بیش از یک دیه به یک شخص تعلق میگیرد چه باید کرد؟

بهترین راه خرید بیمه نامه با تعهد بالاتر از دیه روز است . مثلاً در مواردی بیمار مرگ مغزی میشود ممکن است تا 6 برابر دیه کامل یا بیشتر دیه به وی تعلف گیرد و نیز در مواردی که مراحی دادرسی به طول می انجامد و یا بیمار پس از چند سال از زشک خود شکایت میکند ، دیه به نرخ روز پرداخت خسارت دریافت میگردد ، پس در کلیه بیمه نامه ها بهتر است غرامت جانی را بالاتر از دیه روز خریداری نمایید.

5- آیا میتوان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان را برای مدت چند روز یا چند ماه خریداری نمود؟ در این صورت حق بیمه چقدر است؟

پاسخ: بلی - در اینصورت حق بیمه بصورت روزشمار یعنی متناسب به زمان خریداری شده دریافت خواهد شد.