استعلام حق بیمه

استعلام حق بیمه


سئوال: روش استعلام حق بیمه و صدور اینترنتی بیمه نامه چگونه است؟

جهت استعلام و تعیین حق بیمه کلیه بیمه نامه ها ازقبیل اتومبیل، اموال، مسئولیت، تمام خطر مهندسی، باربری و غیره  میتوانید ابتدا به قسمت حق بیمه های سایت ( منوی سمت راست) مراجعه نمایید و در صورتیکه موفق نشدید حق بیمه دلخواه خود را در جدولها پیدا کنید، میتوانید درقسمت صدور اینترنتی سایت ، فرم پر کرده و ارسال نمایید، مسئولین سایت در اولین فرصت درخواست شما را بررسی و حق بیمه را بوسیله ایمیل یا سایر روشها ( در صورت لزوم) به شما اعلام خواهند نمود.
لطفا در پر کردن فرمها مخصوصا آدرس ایمیل و آدرس محل ارسال پستی بیمه نامه خود دقت فرمایید.

سئوال: در صورتیکه با حق بیمه و شرایط بیمه ایران موافق بودیم برای خرید اینترنتی بیمه نامه و دریافت آن از طریق پست باید چه مراحلی انجام پذیرد؟

  پس از مشخص شدن حق بیمه میتوانید حق بیمه را از طریق اینترنت ( در قسمت واریز حق بیمه همین سایت) و یا از طریق کارتهای شتاب و دستگاههای عابر بانک نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام فرمایید. بیمه نامه در اولین فرصت بیمه نامه برایتان ارسال خواهد شد.

سئوال: