فهرست مدیران بیمه ایران در گذر زمان

فهرست مدیران بیمه ایران در گذر زمان
 
جواد سهامیان مقدم

از تاریخ: 20/02/1386 تا تاریخ:


آقای جواد سهامیان مقدم دارای مدرک تحصیلی لیسانس بیمه های بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی می باشد وی همچنین در دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی و دانشگاه آزاد اسلامی ...
 
سید محمد آسوده

از تاریخ: 12/11/1383 تا تاریخ: 20/02/1386


به موجب مصوبه مورخ 23/10/1383 مجمع عمومی و حکم مورخ 12/11/1383 وزیر محترم اقتصاد و دارایی، آقای سید محمد آسوده به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب و جانشین آقای عباس زادگان گردید. آقای آسوده ...
 
سید محمد عباس زادگان

از تاریخ: 09/08/1380 تا تاریخ: 23/10/1383


در تاریخ 09/08/1380 آقای دکتر سید محمد عباسزادگان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه ایران منصوب گردید و در پی آن، در تاریخ 15/10/1380 آقایان دکتر منصور کنعانی، غلامعلی غلامی و فرهاد خالقی به ...
 
علی موسی رضا

از تاریخ: 15/01/1373 تا تاریخ: 09/08/1380


در تاریخ 15/01/1380 آقای علی موس رضا به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب شد و سپس در تاریخ 29/01/1373 آقایان ناصر بابائی و مهندس اسماعیل جوادی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره برگزیده شدند. ...
 
غلامحسین دلجو

از تاریخ: 24/06/1369 تا تاریخ: 15/01/1373


در تاریخ 24/06/1369 آقای غلامحسین دلجو به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب شد و آقایان فیاض، طیرانی و پوستین چی در سمت های خود باقی ماندند. آقای غلامحسین دلجو دارای دکترا در رشته مدیریت است ...
 
احمد شفیعی هنجنی

از تاریخ: 07/12/1367 تا تاریخ: 24/06/1369


در پی تصویب قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/09/1367 و تغییرات در تشکیلات و نحوه اداره امور شرکت های بیمه و از جمله تعیین وزارت امور اقتصادی دارائی به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت، در تاریخ ...
 
امیر صادقی نشاط

از تاریخ: 03/04/1363 تا تاریخ: 07/12/1363


آقای امیر صادقی نشاط دارای درجه لیسانس از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و قاضی دادگستری بود که مدتی نیز در دفتر شورای عالی قضایی خدمت کرده و سپس در دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مأموریت ...
 
سید محمد اعرابی

از تاریخ: 20/10/1358 تا تاریخ: 03/04/1363


آقای سید محمد اعرابی پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه عالی بیمه تهران، برای ادامه تحصیل به آمریکا مسافرت کرد و در سال 1358 به ایران مراجعت نمود و چند ماهی در وزارت بازرگانی به خدمت مشغول شد. او در ...
 
مهندس ابوالحسن رضی

از تاریخ: 10/02/1358 تا تاریخ: 20/10/1358


در تاریخ 10/02/1358 از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، آقای مهندس ابوالحسن رضی به عنوان رئیس هیئت عامل و مدیر عامل شرکت و آقای دکتر غلامحسین جباری به عنوان قائم مقام مدیر عامل تعیین و منصوب شدند و سپس ...
 
دکتر محمد باقر تاج بخش

از تاریخ: 09/08/1357 تا تاریخ: 10/02/1358


در تاریخ 9/8/1357 در دولت شریف امامی ، آقای دکتر محمد باقر تاج بخش به سمت رئیس هیئت عامل و مدیر عامل شرکت انتخاب شد و بقیه افراد مذکور در سمت خود باقی ماندند. وی قبلاً کارمند بیمه ایران بود و مدتی ...
 
دکتر امیرهوشنگ کاتوزیان

از تاریخ: 11/08/1350 تا تاریخ: 09/08/1357


در تاریخ 11/08/1350، آقای دکتر امیرهوشنگ کاتوزیان(از کارمندان وزارت دارایی و مدیرعامل وقت بانک بیمه ایران) به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای محمد تقی معزی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب ...
 
دکتر فرهنگ مهر

از تاریخ: 14/09/1344 تا تاریخ: 11/08/1350


در آذر ماه 1334 طبق پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران و تایید مجمع عمومی دکتر فرهنگ مهر به سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران منصوب گردید.وی که از چهره های دانشگاهی بود پس از اتمام ...
 
دکتر حسین اهری

از تاریخ: 01/01/1343 تا تاریخ: 13/09/1343


دکتر حسین اهری در سال 1297 در بندر انزلی ( بندر پهلوی ) متولد شد. وی لیسانس حقوق دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد از دانشگاه پاریس بود و معمولاً در کنفرانس های بین المللی حضور پیدا می نمود. او از سال ...
 
دکتر محمود کشفیان

از تاریخ: 09/07/1342 تا تاریخ: 14/09/1342


در تاریخ 9/7/1342 ، دکتر کشفیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب گردید. آقایان دکتر صفری و دکتر احسانی درسمت خود ابقا و آقای حسین ناظم بوشهری به عنوان عضو چهارم هیئت مدیره انتخاب گردید. ...
 
حسنعلی منصور

از تاریخ: 10/06/1341 تا تاریخ: 09/07/1342


در تاریخ 10/6/1341 ، اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر معین شدند: حسنعلی منصور به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دکتر علی نقی احسانی و دکتر منصور صقری به عنوان اعضای هیئت مدیره ...
 
دکتر محمود مهران

از تاریخ: 25/09/1333 تا تاریخ: 20/01/1334


دکتر محمود مهران در سال 1283 در تهران متولد گردید و پس از پایان تحصیلات بخدمت وزارت فرهنگ در آمد و بتدریس پرداخت . سپس بسمت ریاست تعلیمات عالیه در وزارت فرهنگ منصوب گردید . در زمان وزارت حکمت از طرف ...
 
محمد علی معتمد

از تاریخ: 22/05/1333 تا تاریخ: 24/09/1333


محمد علی معتمد. پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران در وزارت دادگستری استخدام شد . سپس به وزارت دارائی منتقل و پس از مدتی ریاست اداره کل دفتر وزارت دارائی را عهده دار شد وی در سال 1328 به مدیریت ...
 
دکتر ابوالحسن صیرفی

از تاریخ: 02/06/1332 تا تاریخ: 21/05/1333


دکتر ابوالحسن صیرفی تحصیلات مقدماتی خود را در کرمانشاه به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل بتهران آمد . در سال 1324 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران فارغ التحصیل شد و سپس به اروپا رفت و در رشته ...
 
دکترعلی اصغر پور همایون

از تاریخ: 26/02/1332 تا تاریخ: 02/06/1332


دکتر علی اصغر پور همایون در سال 1291 متولد شده و پس از پایان تحصیلات خود در ایران در سال 1309 برای تکمیل تحصیلات به اروپا عزیمت و در سال 1316 با اخذ درجه دکترای اقتصاد و حقوق موفق گردید.پس از مراجعت ...
 
مهندس جهانگیر حق شناس

از تاریخ: 15/05/1331 تا تاریخ: 22/11/1331


مهندس حق شناس در سال 1289 متولد شده و پس از تکمیل تحصیلات خود در ایران به آلمان عزیمت نموده و سالها دررشته مهندسی دانشگاه فنی برلین تحصیل و مطالعه کرده وی پس از مراجعت به ایران در وزارت پیشه و هنر ...
 
 
دكتر عبدالحسین دانشپور

از تاریخ: 22/01/1331 تا تاریخ: 26/02/1332


وی درسال 1289 در بابل متولد شده و پس از اخذ دیپلم علمی از مدرسه ثروت سابق در سال 1311 جزء محصلین دوره پنجم به انگلستان اعزام و پس از 4 سال تحصیل در علوم تجارت و اقتصاد موفق باخذ لیسانس شد. وی ...
 
دكتر محمد نصیری

از تاریخ: 01/05/1329 تا تاریخ: 15/05/1331


دكتر محمد نصیری در سال 1285 در اصفهان متولد شد . در سال 1306 برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به تهران آمده در دانشكده حقوق و علوم سیاسی باخذ لیسانس حقوق نائل آمد وی طی مسابقه محصلین اعزامی باروپا جهت ...
 
دكتر امیر سهام الدین غفاری ( ذكاء الدوله )

از تاریخ: 18/05/1327 تا تاریخ: 16/12/1328


امیر سهام الدین غفاری ( ذكاء الدوله ) فرزند نظام الدین مهندس الممالك بوده و در سال 1265 در تهران متولد شده است و پس از پایان تحصیلات در ایران عازم آلمان شده و در رشته علو م سیاسی و اقتصادی دكترا ...
 
لقمان نفیسی

از تاریخ: 13/08/1325 تا تاریخ: 11/05/1327


لقمان نفیسی درسال 1277 در كرمان متولد شده ودارای تحصیلات قدیم وجدید درصرف ونحو عربی بوده و به زبانهای فرانسه و انگلیسی نیز آشنایی كامل داشته است.در سال 1325 ، برای اولین بار ، به موجب حكم وزیر دارائی ...
 
دكتر سید فخرالدین شادمان

از تاریخ: 13/08/1325 تا تاریخ: 11/05/1327


دكتر شادمان دارای درجه دكترا در رشته های علوم سیاسی و فلسفه از انگلستان و همچنین درجه دكترا در رشته اقتصاد از دانشگاه پاریس بود كه قبل از ماموریتش در بیمه ایران ، مدتی در مدارس تهران و لندن و دانشگاه ...
 
سلطان حسین رخشانی

از تاریخ: 10/06/1322 تا تاریخ: 12/08/1325


درسال 1322 آقایان سلطان حسین رخشانی ( میرزا رخشانی ) و دكتر احمد محسنی به جای آقایان نوری اسفندیاری و فتح اله فرود به عضویت هیئت مدیره انتخاب می شوند. آقای رخشانی قبل از ماموریتش دربیمه ایران ، مدیر ...
 
فتح اله فرود

از تاریخ: 08/04/1321 تا تاریخ: 08/06/1322


وی تا سال 1311 با درجه افسر ی در ارتش مشغول بوده است ولی پس از پایان دوره دانشكده حقوق و كسب پروانه وكالت از ارتش استعفا داده و به كار وكالت دعاوی پرداخت ، در فاصله سالهای 1311 تا 1314 وكیل رسمی پایه ...
 
دكتر حسن مشرف نفیسی

از تاریخ: 15/10/1316 تا تاریخ: 08/04/1321


دكتر حسن مشرف نفیسی متولد 1275 تهران و فرزند علی اكبر نفیسی ناظم الاطباء بوده وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علمیه تهران به اتمام رسانید.وی دارای دكترای حقوق از دانشگاه پاریس و مدارك دیگر دانشگاهی در ...
 
دكتر الكساندر آقایان

از تاریخ: 13/06/1314 تا تاریخ: 19/09/1316


دكتر آقایان متولد 1265 از ارامنه قزوین بود وی دكترای حقوق را از سوئیس گرفت و پس از مراجعت به ایران به امر وكالت دادگستری مشغول شد. او كه وكالت اكثر نمایندگی های بیمه خارجی در ایران را عهده دار بود، ...