طرح بیمه نامه رایانه یا بیمه کامپیوتر

طرح بیمه نامه رایانه جهت کافی نت ها و مراکز آموزش کامپیوتر:

بیمه ایران با ارئه بیمه نامه رایانه کلیه خسارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمین ، سقوط از بلندی ، برخورد جسم خارجی ، نفوذ مایعات به داخل اجزاء حمل و جابجایی در محل مورد بیمه ، نوسانات جریان الکتریسیته ، سرقت با شکست حرز را تحت پوشش قرار می دهد .

حق بیمه رایانه یک درصد ارزش رایانه درسال میباشد.تخفیف بیمه نامه گروهی :

1- برای کسانی که تعداد قابل توجهی رایانه در اختیار دارند : به ازای هر دستگاه رایانه 10% ، 51 الی 100 دستگاه 15% و برای 101 دستگاه به بالا 20% تخفیف در حق بیمه اعمال می گردد .
2- برای شرکتها ، بانکها و ادارات : طی یک فقره بیمه نامه ، تمامی رایانه ها بصورت گروهی با ذکر مشخصات در لیست ضمیمه تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .


تفاهم نامه ویژه فروشندگان رایانه :

ابتدا توافق نامه بین نماینده بیمه با فروشنده امضاء می گردد بیمه گذار نیز هر هفته فهرست محصولات مورد فروش خود را به بیمه گر اعلام و حق بیمه را پرداخت می نماید و سپس بیمه گر برای هر یک از خریداران ، بیمه نامه ای جداگانه صادر و به نشانی خریدار ارسال می نماید .