حق بیمه حوادث

نرخ حق بیمه حوادث انفرادی

حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد تعیین می گردد و جهت تامین این منظور پنج گروه شغلی از کم خطرتر تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد که جدول نرخ آن بشرح زیر می باشد .

طبقه یک : این طبقه شامل اشخاصی که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازد می گردد .

طبقه دوم : افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند لیکن مار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل پزشکان عکاسان و انبارداران

طبقه سوم : افرادی متخصص و یا نیمه متخصص ک همعمولا با ماشین آلات و ادوات صنعتی کار می کند مانند : کشاورزان ، رانندگان وسائط نقلیه سبک ، کارگران ساختمانی

طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد از قبیل کارگران غیر ماهر صنعتی ، پرسکار فلز ، دکل بند ، ماموران آتش نشانی

طبقه پنجم : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان ، کارگران معادن زیرزمینی

مثال : جهت اطلاع بیشتر از نحوه محاسبه و میزان حق بیمه جدول حق بیمه یکساله طبقات مختلف شغلی برای سرمایه 10.000.000 ریال بابت فوت و نقص عضو و 1.000.000 ریال بابت جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بشرح ذیل اعلام می گردد .

طبقه شغلی

یک دو سه چهار پنج

حق بیمه

21.000ریال

27.000 ریال

38.000 ریال

56.000 ریال 68.000 ریال