حق بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

{{ نکته قابل توجه اینکه در این سایت بدلیل اخذ مجوزهای لازم، حق بیمه مسئولیت حرفه ای با 45% تخفیف نسبت به تعرفه های عادی طبق جدول زیر و نیز بیمه بدنه اتومبیل پزشکان و پیراپزشکان محترم با 20% تخفیف ویژه قراردادی صادر میگردد}}

 

جدول حق بیمه گروه ها ی پزشکی با تعهد 000 000 000 2 ریال ( با 8درصد مالیات)

حق بیمه

 (ریال)

شرح

گروه

 حرفه ای

6 237 000

جراحان متخصص زنان و زایمان،جراحان عمومی،بیهوشی،ارتوپدی

یک

4 990 000

جراحان متخصص قلب،مغزواعصاب، چشم،ترمیمی و پلاستیک، اورولژی

دو

3 743 000

جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی،دندان ولثه، پوست،اطفال

سه

2 495 000

پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به عللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین اندوسکوپی، رادیولژی،میکروبیولژی وداروسازی

چهار

 

 

توضیح مهم: تعهدات قابل خریداری در این بیمه نامه از 10.000.000 ریال تا بینهایت قابل خریداری میباشد.

حق بیمه مسئولیت پزشکان

5 116552