بیمه طرح جامع خانه و خانواده

بیمه طرح جامع خانه و خانواده
 


اهداف بیمه نامه

موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت های مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی دهد. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند. بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه می باشد. طرح جامع خانه و خانواده از طرح های همگانی بیمه ایران است که به عنوان یک پوشش جامع، کلیه مخاطرات ممکن در فضای مسکونی را تحت پوشش قرار می گیرد. در این طرح با پرداخت مبلغ ثابتی در هرسال، ساختمان مسکونی و اثاث منزل در مقابل خطرهای زیر بیمه می شوند:
 

 

تعهدات بیمه نامه:

 • خطر آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و سیل برای ساختمان ، تأسیسات و اثاث منزل تا سقف 40 میلیون ریال

 • جبران سرقت اثاثیه منزل تا مبلغ 10 میلیون ریال

 • مسئولیت بیمه گذار در مقابل خطرات ایجاد شده برای همسایگان تا سقف 20 میلیون ریال

 • جبران زیانهای مالی فوت و نقص عضو افراد خانواده درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت تا مبلغ 20 میلیون ریال

 • جبران هزینه های پزشکی در مقابل خطرات فوق تا سقف 4 میلیون ریال

 • هزینه اجاره و اسکان اهالی خانواده در هنگام عدم استفاده از منزل در اثر خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سیل تا مبلغ 5 میلیون ریال

توضیح : حداقل تعهدات بیمه ایران برای خانه و خانواده 12 میلیون ریال است که تا 20 برابر قابل افزایش می باشد


فهرست مطالب

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

کلیه خانواده ها (اموال (منقول و غیرمنقول) و انسان) به این بیمه نامه نیاز دارند.

خطرات و خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث
غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق
مسئولیت بیمه گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیلشرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه


شرایط عمومی

جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه.
مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه آتش سوزی

تعهدات بیمه گر
شرایط ویژه

خطر ظروف تحت فشار
خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران
شرایط جایگزینی
شرایط سرقت
شرایط شناور
شرایط سیل
شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان

در صورتی که مشتری زیرپوشش های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ های شرایط ویژه" به بیمه نامه پیوست می شوند. این برگ ها عبارت اند از:

شرایط جایگزینی
شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور
شرایط مخصوص بیمه شکست شیشه
شرایط مخصوص بیمه زمین لرزه و آتشفشان
شرایط مخصوص بیمه طوفان، گردباد و تندباد
شرایط مخصوص بیمه صاعقه
شرایط مخصوص بیمه سقوط هواپیما و بالگرد و یا قطعات منفصله از آنها


شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شمار مسترد نماید.

شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی ((طرح جامع خانه و خانواده))

 1. جبران خسارتهای مستقیم ناشی از تحقق خطرهای حریق، انفجار، صاعقه و سیل به ساختمان و یا اثاث منزل بیمه گذار.
 2. جبران خسارتهای ناشی از شروع و اقدام به سرقت و یا سرقت اثاثه منزل بیمه گذار.
 3. مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث:
  چنانچه سرایت آتش و یا موج انفجار از محل مورد بیمه موجب بروز خسارت مالی یا جانی به اشخاص ثالث شود و جبران این خسارتها در مسئولیت بیمه گذار باشد، بیمه گر تا میزان مبلغ مورد تعهد، خسارتهای مذکور را جبران خواهد نمود.
  پرداخت هرگونه وجه توسط بیمه گذار به اشخاص ثالث یا اقرار به مسئولیت، مورد قبول و تعهد بیمه گر نیست مگر آن که قبلاً نسبت به آن موافقت بیمه گر اخذ شده و یا به حکم مراجع ذیصلاح باشد.
 4. غرامت فوت و یا نقص عضو بیمه گذار و یا افراد خانواده وی و یا هر شخص دیگر که مجاز به حضور در محل مورد بیمه باشد در صورتی که ناشی از وقوع حریق، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت در محل مورد بیمه باشد.
 5. پرداخت هزینه درمان اشخاص مذکور در بند 4 ناشی از خطرهای حریق، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت در محل مورد بیمه.
 6. هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و خانواده وی که قبل از وقوع حریق، انفجار، صاعقه و سیل در محل مورد بیمه ساکن بوده و به علت حوادث مذکور سکونت در محل مورد بیمه برای آنها امکان پذیر نباشد. هزینه اجاره و اسکان موقت خانواده بیمه گذار براساس اجاره محل مورد بیمه و برای مدتی که طبق نظر کارشناس برای بازسازی ضروری است (حداکثر یک سال) تعیین خواهد شد.
  تذکر: در کلیه موارد (جزء در مورد غرامت های موضوع بند 4) تعهد بیمه گر جبران خسارات واقعی وارد به بیمه گذار است و در هیچ مورد تعهد بیمه گر از مبلغی که برای آن مورد در نظر گرفته شده است تجاوز نخواهد کرد