بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

 

در این بیمه‌ نامه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش است و خسارت‌های جانی و مالی زیان دیدگان ناشی از فعل یا ترک فعل بیمه گذار و اشخاص وابسته به وی بشرط احراز مسئولیت بیمه گذار جبران میگردد. 
 

  •  خسارت در قبال اشخاص ثالث به دو دسته مالی و جانی تقسیم میگردد که هر دو مورد در صورت صلاحدید بیمه گر قابل پوشش در بیمه ها می باشند.
  •  نحوه پوشش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث به ماهیت پروژه بستگی داشته و کارشناس بیمه میتواند بهترین آنرا به شما پیشنهاد نماید.
  •  معمولا این مسئولیت در قالب بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و بصورت پوشش ( کلوز) تکمیلی ارائه میگردد ولی میتوان آنرا در قالب بیمه های تمام خطر نیز دریافت نمود.
  •  در بیشتر موارد  در پروژه های بزرگ پوشش مالی در قبال اشخاص ثالث در بیمه های تمام خطر  پوشش داده میشود.