آیا بیمه گر باید شخص حقوقی باشد؟

هویت بیمه ‏گر

آیا بیمه‏ گر باید شخص حقیقى باشد یا شخصیت‏ حقوقى نیز میتواند طرف قرارداد باشد؟
   

    زیربناى تمام روابط اجتماعى و مدنى، بناء عقلا و عرف عامه مردم، است. همانطور که اشخاص داراى حقوقى در روابط اجتماعى و عقد قراردادها هستند، شخصیتهاى حقوقى نیز از همان اعتبارات اجتماعى برخوردار می‏باشند. و چه بسا اعتبار یک شخصیت‏ حقوقى به لحاظ موقعیت‏ خاصى که در جامعه به دست آورده است از اعتبار افراد معنون و برجسته جامعه، بیشتر باشد. بنا بر این، اشکالى ندارد که شخصیت ‏حقوقى یک شرکت، یک بنگاه یا موسسه‏اى به عنوان بیمه‏گر طرف قرارداد، قرار گیرد. روشن است از نظر اجرائى افرادى که بر اساس ضوابط قانونى، اداره و مسئوولیت آن موسسه حقوقى به آنها واگذار شده است، قراردادها را امضاء کرده و به مرحله اجراء در می‏آورند.