شرکت سهامی بیمه ایران به روایت بیمه مرکزی ایران

شرکت سهامی بیمه ایران به روایت بیمه مرکزی ایران

شرکت سهامی بیمه ایران ؛ نخستین شرکت بیمه ایرانی است که درسال 1314 تاسیس شده است. این شرکت از آغاز در کلیه رشته های بیمه ای به فعالیت پرداخت وپس از مدتی کوتاه با وجود رقابت نمایندگی شرکت های بیمه خارجی ؛ توانست سهم عمده ای از بازار بیمه را به خود اختصاص دهد. شرکت سهامی بیمه ایران از آغاز تاسیس ؛ همواره بزرگترین و وسیع ترین شرکت بیمه کشور شناخته شده است وبا داشتن شعب و نمایندگی های متعدد در نقاط مختلف کشور وهمچنین درخارج از کشور؛ فعال ترین شرکت بیمه ایرانی به شمار می رود.

تعداد کل شعب :268

تعداد نمایندگان:2743

مرکزاصلی شرکت سهامی بیمه ایران درتهران ؛ خیابان دکتر فاطمی بعد از خیابان کاج قرار دارد.

آدرس سایت اینترنتی :http://www.iraninsurance.ir/

تلفن : 60- 88864651