بیمه تمام خطر پیمانکاران ( C.A.R )

بیمه تمام خطر پیمانکاران ( C.A.R )

 در بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران خسارتهای فیزیکی ، غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه های عمرانی و زیربنائی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمانهای مسکونی ، اداری ، برجها ، کارخانجات ، سیلوها ، راهها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه های آبیاری و زهکشی ، تونلها ، لوله کشی فاضلاب ، مخازن آب ، موج شکنها و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد .

پروژه‌های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل خسارت ناشی از یک حادثه مشخص همچنین خسارتهای مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث و پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرارمی گیرد. بیمه تمام خطر پیمانکاران, از جمله بیمه های تمام خطر می باشد, به این معنی که تقریبا" هر گونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر این که به نحو ی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد .

 

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند؟

کلیه مجریان پروژه های عمرانی، زیر بنایی، ساختمانی و ... در قبال اموال و اشخاص ثالث مربوط به پروژه‌ای که بر اساس قرارداد پیمانکاری باید انجام شود، به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 پوشش اصلی

 پوشش اشخاص ثالث

 پوشش انتخابی

 

خطرهای مورد بیمه

1- حوادث طبیعی شامل سیل ، زلزله ، طغیان آب ، طوفان و تندباد، نشست، ریزش آوار، باران، صاعقه.

2- آتش سوزی ، انفجار ، سرقت لوازم ، اجرای نادرست کار ، فقدان مهارت ، اشتباه در محاسبات و یا در حین اجرای کار ، ...

 

خسارتهای تحت پوشش :

1- خسارتهای وارد به عملیات ساختمانی ناشی از وقوع خطرهای مورد بیمه .

2- خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت بیمه گذار.

 

مدارک لازم برای صدور بیمه نامه در بیمه های مهندسی تمام خطر نصب پیمانکاران شامل موارد زیر می باشد