فرمهای پیشنهاد

فرمهای استعلام نرخ و صدور اینترنتی بیمه نامه


برای صدور اینترنتی بیمه مراحل زیر انجام میپذیرد:

1- پرکردن فرم درخواست از گزینه های پایین همین صفحه
2- بررسی فرمهای ارسالی شما توسط کارشناسان سایت در اولین فرصت ممکن
3- ارسال ایمیل به شما و اعلام حق بیمه در صورت تایید ریسک مورد بیمه
4- واریز حق بیمه توسط بیمه گذار (شما) در صورت تمایل از طریق سامانه پرداخت اینترنتی سایت و یا از طریق کارتهای شتاب و دستگاههای عابر بانک
5- صدور بیمه نامه و ارسال اصل بیمه نامه بصورت پستی

فرمهای پیشنهاد

5 112452