بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی:
 

در بیمه های تمام خطر مهندسی خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی ، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابد .

بیمه های مهندسی شامل تمام خطر نصب و ماشین آلات راهسازی پیمانکاران و مقاطعه کاری ماشین آلات و دستگاههای کارخانه جات تولیدی صنعتی، سد و نیروگاهها و پروژه های در حال ساخت و ساخته شده سازه تکمیل شده و ... می باشد.

خطرات اصلی مورد پوشش به تفکیک رشته های گوناگون عبارتند از :
  

بیمه مهندسی

5 65676