اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت بیمه باربری

راهنمای دریافت خسارت بیمه حمل و نقل

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت :

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات وارداتی و صادراتی :

 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته بندی
 • گواهی مبدا
 • راهنامه سی . ام . ار . (در حمل های زمینی )
 • کپی پشت و روی پروانه کالا
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورتمجلس گمرکی یا بندری
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید نماینده لویدز ( در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد )
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه ( در مورد خسارت های ناشی از حادثه)
 • برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین
 • اسناد و مدارک بار جهت بررسی پرداخت خسارت محصولات حمل و نقل داخلی :
 • اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
 • صورتمجلس با گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت
 • گزارش پلیس
 • بارنامه حمل
 • فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت محمولات وسائط نقلیه ایی (شناورهای کوچک دریایی)

 • نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
 • گزارش هواشناسی محل حادثه
 • گزارش مقامات انتظامی محل حادثه
 • پروانه ثبت و بهره برداری
 • گزارش قابلیت دریا پیمایی از موسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی .
 • گواهینامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
 • آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء


اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت بدنه کشتی :

 • نامه سازمان بنادر و کشتیرانی
 • گزارش سازمان هواشناسی محل حادثه
 • گزارش کارشناس
 • پروانه ثبت و بهره برداری معتبر
 • گواهی های ایمنی و قابلیت دریانوردی و طبقه بندی معتبر از موسسات مجاز
 • لاک بوک- کتاب ثبت وقایع کشتی

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی پرداخت خسارت بدنه موتور لنج :

 • نامه سازمان بنادر و کشتیرانی

 • گزارش مقامات انتظامی محل حادثه

 • گزارش سازمان هواشناسی محل حادثه

 • گزارش کارشناسی

 • پروانه ثبت و بهره برداری

 • گزارش قابلیت دریا پیمایی از موسسات معتبر و مورد تائید سازمان بنادر و کشتیرانی

 • گواهینامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

 • آخرین مجوز خروج موتور لنج از بندر مبداء