بیمه شکست ماشین آلات صنعتی Machinery Break Down

بیمه شکست ماشین آلات صنعتی Machinery Break Down

ماشین آلات و تاسیسات موجود در یک کارخانه ، کارگاه که برای خرید و نصب و راه اندازی آنها سرمایه گذاری کلان صورت گرفته جزو مورد بیمه در بیمه شکست ماشین آلات محسوب می شوند به عنوان مثال نیروگاههای تولید برق ، دستگاههای توزیع برق که در پست برق و خطوط انتقال نیرو قرار دارند ، کلیه ماشین آلات تولید و تجهیزات کمکی آنها از قبیل ماشین ابزار ، ماشینهای کاغذ سازی ، پمپ ها ، کمپرسورها ، مخازن لوله کشی و ... می توانند تحت پوشش بیمه نامه قرار گیرند .
بیمه نامه شکست ماشین آلات ، خسارتهای فیزیکی و غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را به ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات که نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باند جبران می کند .
زیان یا حسارت تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات معمولا ناشی از علل زیر می باشد :


 خطا در طراحی ، محاسبات ، نقشه ، مشخصات فنی ، خطا در نصب ، عیب در ریخته گری و یا مصالح
اغلب حوادث ناشی از این خطاها زمانی رخ می دهد که دوره گارانتی آنها سپری شده است و امکان مراجعه به سازندگان جهت اخذ خسارت وحود ندارد .

 خطا در بهره برداری از ماشین آلات ، عدم مهارت ، بی دقتی ، سهل انگاری
براساس آمار موجود خسارات ناشی از علل فوق دائما در حال افزایش می باشند . علی رغم احتیاط لازم و کافی ، خطا در بهره برداری هر لحظه ممکن است رخ داده و باعث خسارت سنگین شود .

 گسیختگی به واسطه نیروی گریز از مرکز
نیروی گریز از مرکز در مقایسه با سایر علل به کرات اتفاق نمی افتد ولی مواردی وجود دارد که علاوه بر خسارت به خود ماشین باعث از بین رفتن دستگاههای مجاور نیز شده است .

 اتصال کوتاه و علل الکتریکی دیگر
تجهیزات الکتریکی ممکن است در اثر اتصال کوتاه و یا ولتاژ زیاد و یا عیب در عایق کاری یا تخلیه الکتریکی و تنش مکانیکی ناشی از جریان برق خسارت جدی داشته باشد. در این موارد علاوه بر اینکه خود دستگاه آسیب می بیند به دلیل توقف تولید خساراتی به تولید کننده وارد می شود .

 کمبود آب در دیگ
اغلب کمبود آب در دیگ ناشی از خطا در بهره برداری می باشد عملکرد ناصحیح ابزارهای اندازه گیری و یا از کارافتادن سیستم آبرسانی دیگ و وسایل اعلام خبر ممکن است علت حادثه باشند .

 انفجار فیزیکی
تفاوت انفجار فیزیکی در مقایسه با انفجار شیمیائی گسیختگی دیواره مخازن در اثر فشار بیش از حد محتویات آن و بدون فعل و انفعال شیمیائی می باشد . مثال بارز آن انفجار دیگ در اثر فشار بخار آن می تواند باشد . پدیده انقباض وقتی که مخزن به واسطه فشار خارجی و یا خلا داخلی در هم ریخته می شود نیز تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات .

 طوفان و یخ زدگی
ماشین آلاتی که در فضای آزاد نصب می شوند بیشتر در معرض این حوادث می باشند . حتی آنهائیکه در داخل یک ساختمان نصب شده اند ممکن است به واسطه طوفان آسیب ببینند در این ارتباط توجه خاص به خسارت وارده به جرثقیل ها ، کابل های هوائی ، خطوط انتقال نیرو و دکل آنها و آنتن های مخابراتی مبذول می شود . علاوه بر موارد مذکور با پرداخت حق بیمه اضافی حوادث نظیر زلزله ، سیل ، راتش زمین و یا سایر حوادث طبیعی که بشر در ایجاد آنها دخالتی ندارد نیز تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار می گیرند .

افتادن اشیا هنگام جابجائی
افتادن اشیا هنگام جابه جائی به روی دستگاهها قطع برق به دلیل خاموشی و یا توسط پیمانکاری که در مجاورت کارخانه کار می کند که ممکن است باعث منجمد شدن موارد مذاب در خط تولید گردیده و در نتیجه خسارات سنگینی را به خط تولید وارد نماید . در مواردی نیز قصد خرابکاری باعث شکست ماشین آلات می شود .


توضیحات :
در صورت وقوع حادثه به ماشین آلات ، بیمه گر (شرکت بیمه) ارزش جایگزین دستگاه آسیب دیده را پرداخت می نماید این ارزش شامل : قیمت خرید دستگاه ، حقوق و عوارض گمرکی برای واردات ، هزینه حمل تا محل نصب و هزینه نصب می باشد . همچنین برای کارهای ساختمانی و مواد اولیه نیز حد غرامتی در بیمه نامه در نظر گرفته می شود .

استثنائات

بیمه گر در خصوص بیمه شکست ماشین آلات، علاوه بر استثنائات عمومی مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی،
نسبت به موارد زیر نیز تعهدی ندارد:
1) آسیب وارده به قطعات قابل تعویض مانند مهرهها، قالبها، سیلندرها و ...؛
2) آسیب وارده به قطعاتی که بنا به دلایل ذاتی و یا ماهیت کارکردی آنها ، به میزان زیادی در معرض فرسودگی و استهلاک قرار دارند مانند جداره های نسوز، سنگشکنها، چرخ دنده ها، چکش های ضربه ای، قطعات شیشه ای، تسمه های متحرک، تایرهای لاستیکی،...؛
3) خسارتی که نتیجه مستقیم کار دائمی باشد (مانند فرسودگی و پارگی، ایجاد حفره، سائیدگی، خوردگی، زنگزدگی، جرم گرفتگی دیگ بخار)؛
4) هرگونه آسیبی که مسؤولیت آن به موجب قانون و یا قرارداد بر عهده سازنده، پیمانکار و یا تعمیرکار باشد؛
5) آسیبدیدگی ناشی از نقایص و یا عیوبی که در زمان شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمهگذار یا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمهگر نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد؛
6) خسارات وارده ناشی از فعل یا ترک فعل بیمه گذار که با عمد و سوء نیت او و یا شرکاء و نمایندگان وی، همراه باشد؛
7) خسارتهای غیر مستقیم یا مسئولیت ناشی از آن از هر قبیل و به هر صورت ، از جمله عدم النفع، جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تأخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن؛
8) خسارتها و غرامتهای ناشی از مسؤولیت مدنی بیمه گذار.

(سایر شروط و مقررات، تابع شرایط عمومی بیمه نامه آتشسوزی میباشد.)

لینکهای مرتبط:

شرایط عمومی بیمه نامه : www.bih.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3829

بیمه نامه عدم النفع شکست ماشین آلات :   http://www.bih.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=218