طرح جدید و جامع حامی جهت منازل مسکونی

 

حق بیمه طرح "حامی خانه و خانواده" بیمه ایران با حداقل تعهدات

 

ردیف

شرح پوشش

سقف تعهد

1

ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات در برابر خطرات آتش سوزی ،انفجار صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از بارش باران و ذوب برف ،سنگینی برف

150،000،000

2

اثاث منزل مسکونی در برابر خطر سرقت

20،000،000

3

مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار، ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه

10،000،000

4

غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه ،سیل ،زلزله و سرقت

20،000،000

5

حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه ،سیل ،زلزله و سرقت

2،000،000

6

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر در صورتیکه محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه ،سیل ،زلزله قابل سکونت نباشد

5،000،000

7

دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطر نوسان برق

10،000،000

8

تامین معیشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله برای مدت سه ماه به صورت روز شمار تا بازگشت به شرایط عادی

15،000،000

9

خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گذار یا اعضای خانوده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در برابر آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل، زلزله

40،000،000

حق بیمه  پایه

230,000

ریال

در حال حاظر امکان خرید تعهدات بالا تا 20 برابر تعهدات فوق امکان پذیر می باشد