بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا

رشته بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا به عنوان یکی از بخش های فنی شرکت در بر گیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا، وجوه، کشتی و هواپیما می باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در یک فرآیند تجاری باعث آن گردیده که امروزه نظام تجاری ساز و کار پیچیده و خاص خود را مطالبه نماید.

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال در جهان دارد و پیشینه آن در ایران به حدود یک قرن می رسد. در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود.

بیمه اشخاص

باتوجه‌ به‌ نیاز بشرازآغاز پیدایش‌ در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و متناسب‌ با نیازها درپی‌ تأمین‌ ثبات‌ این‌ غریزه‌ برآمدند

آماده در برابر حوادث

سرمایه گذاری

دوری از استرس

آبنده نگری

صرفه جویی در هزینه ها

آسودگی و آرامش

درباره ما

 این واحد صدور ازسال1380، طی مجوز رسمی شماره8528 اجازه فعالیت بیمه ای درسراسر کشور رایافته و بعنوان نمایندگی صدور درجه یک شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه گذاران را درسراسر کشور عزیزمان ایران بزرگ تحت پوشش خدمات گسترده شرکت قرارداده وتنها درسال1392  توسط آن بیش از3200 فقره بیمه نامه مسئولیت3700  فقره بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و 1500 فقره بیمه نامه بدنه اتومبیل صادرگردید و اولین ارائه دهنده خدمات بیمه ای بصورت اینترنتی وآنلاین دركشور میباشد.

شرکت خدمات بیمه ای اعتماد گستر حکیم به صورت رسمی در تاریخ 1388/08/06 طی شماره 37082 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده و طی در تاریخ 1388/09/16 طی قرارداد شماره 88/563316 با شماره مجوز نمایندگی 3115 به مدیر عاملی آقای مهدی حکیمی به عنوان نماینده حقوقی ...

آخرین اخبار