سئوالات بیمه نامه شخص ثالث

فهرست مطلب

 

سئوالات بیمه نامه شخص ثالث (مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری):

1- مراحل مربوط به اخذ خسارت ثالث در زمان عدم سازش طرفین چیست؟

در صورتیکه کروکی غیرسازشی باشد و طرفین به پاسگاه انتظامی و نهایتاً به دادگاه مراجعه نموده باشند ، اخذکروکی اولیه ، گزارش پاسگاه به دادگاه ، برگ تامین دلیل (نظریه کارشناس رسمی دادگستری) و رای دادگاه الزامی خواهد بود .

2ـ پرداخت هزینه های بیمارستانی درخسارات بدنی شخص ثالث چگونه انجام میشود ؟

پس از مشخص شدن هزینه های واقعی درمان و دیه و ارش تقریبی ، مبلغ صورتحساب باید بادیه تقریبی مقایسه شود و در صورتیکه مبلغ صورتحساب کمتر یا مساوی با دیه تقریبی باشد حداکثر تا سقف 000ر000ر15 ریال پرداخت می شود .

بدیهی است که هر مبلغی که بابت هزینه های بیمارستانی پرداخت می شود در هنگام تسویه نهایی پرونده از دیه متعلقه می بایست کسرگردد و مابقی قابل پرداخت است .

ضمناً با توجه به مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران و صورتجلسه معاونین فنی و مدیران اتومبیل صنعت بیمه کشورکه به تائید بیمه مرکزی ایران رسیده است با واریز10% از حق‌بیمه های ثالث وصول شده شرکتهای بیمه به حساب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در راستای اصل 92 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، کلیه مراکز و مراجع درمانی موظف به پذیرش و معالجه مصدومین حوادث رانندگی می باشند .

3ـ نحوه دریافت دیه بدون رای دادگاه چگونه است؟

پس از تعیین میزان دیه متعلقه طبق مدارک پزشکی توسط پزشک معتمد شرکت ، تا سقف 85% دیه مربوط به نرخ دیه سال مربوطه قابل پرداخت خواهد بود البته در این گونه موارد اخذ رضایت‌نامه رسمی محضری از زیاندیده یا وراث او و نیز مقصرحادثه مبنی بر تسویه خسارت الزامی میباشد .

4ـ برای اعلام خسارت در حوادث مربوط به سرنشین چقدر زمان وجود دارد؟

مهلت قانونی اعلام خسارت از سوی متقاضی طبق ماده 15 قانون بیمه حداکثر5 روز از زمان حادثه است.

تبصره : ولیکن این مدت طبق اختیارات تفویضی به مراکز استانها تا 45 روز قابل افزایش است که این پرونده‌ها جهت رسیدگی نهایی به مدیریت بیمه های اتومبیل گزارش می شوندو بلافاصله رسیدگی به پرونده‌های ارسالی در مدیریت بیمه‌های اتومبیل آغاز و در زمان مناسب نسبت به اعلام نظر مدیریت مبنی بر پرداخت و تسویه پرونده‌های خسارتی اقدام می‌گردد .

5ـ هزینه های پزشکی در خسارتهای مربوط به سرنشین به چه صورت پرداخت میشود ؟

در زمانیکه هیچ گونه آثار نقص عضو در مصدوم ایجاد نشده باشد ، براساس صورتحسابهای مراکز درمانی فقط هزینه های پزشکی تا سقف حداکثر10% تعهدات سرنشین پس از تائید پزشک معتمد شرکت در وجه زیاندیده قابل جبران است. در مواردیکه مصدومین حادثه هزینه های پزشکی خود را از طریق دفترچه خدمات درمانی دریافت می کنند می توانند مابه‌التفاوت هزینه های انجام شده را از بیمه‌گر دریافت نمایند. (مشروط به ارائه فتوکپی کلیه مدارک پزشکی)

6ـ در بیمه نامه سرنشین ، آیاخسارتهای مربوط به راننده نیزقابل جبران است؟

غرامت مربوط به راننده (هزینه پزشکی ، نقص عضو و فوت) در صورتی قابل جبران است که راننده دارای گواهینامه مجاز باشد لیکن در صورتیکه راننده حین حادثه فاقد گواهینامه معتبر باشد غرامتهای وارده به سایر سرنشینان تا سقف تعهدات خریداری شده توسط بیمه‌گزار ، قابل جبران خواهد بود .

7ـ اگر مدت اعتبار بیمه نامه زیاندیده به پایان برسد ، آیامی تواند ازمقصرحادثه خسارت بگیرد؟

در صورتیکه وقوع حادثه در زمان اعتبار بیمه نامه بوده است بله ، اما ابتدا باید بیمه نامه خود را تمدید نماید، سپس به مرکز دریافت خسارت مراجعه کرده و خسارت را دریافت کند ولیکن چنانچه وقوع حادثه پس از انقضای بیمه نامه و قبل از تمدید مجددآن صورت گرفته باشد ، خسارت قابل جبران نمیباشد.

8ـ در صورتیکه مقصر حادثه ، فاقد گواهینامه باشد ، آیا می تواند از بیمه نامه شخص ‌ثالث خود برای دریافت خسارت استفاده نماید؟

در صورتیکه راننده فاقدگواهینامه و مقصرحادثه خود زیاندیده حادثه نیز باشد ، خیر، در تصادفاتی که راننده فاقد گـواهینامه است ، طبق قانون پرداخت خسارت از جانب شرکت بیمه ، امکان‌پذیر نیست ولیکن چنانچه راننده زمان وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد و زیاندیده یا زیاندیدگان شخص یا اشخاص باشند طبق ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارات جانی زیاندیدگان از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر با اخذ تضمن لازم پرداخت و سپس از جهت بازیافت خسارت پرداختی به مقصر حادثه مراجعه میشود (ریکاوری خسارت)

9ـ در صورت نداشتن کروکی تصادف ، مبلغ خسارت مالی تاچه سقفی پرداخت میشود؟

خسارات مالی در بیمه نامه ثالث تا سقف 500 هزار ریال پرداخت خواهد شد، البته در این مورد حضور اتومبیلهای زیاندیده و مقصر در واحد خسارتی بیمه گر و رویت کارشناس بیمه گزار هر دو اتومبیل طرفین حادثه الزامی می باشد.

10ـ شرایط دریافت بیمه نامه کوتاه مدت چگونه است ؟

1- در بیمه نامه های بدنه طبق توافق طرفین (بیمه گروبیمه گزار) و شرایط عمومی بیمه بدنه بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت صادرمی گردد.

2- بیمه نامه های ثالث با توجه به صلاحدیدکارشناس صدور و برای بیمه گزاران بیمه ایران با شرایط خاصی همچون داشتن این بیمه نامه در سال قبل ، تمام شدن موعد بیمه نامه و… یا اینکه اتومبیل مورد نظر از رده خارج باشد و یا اینکه به دلایل عدم توان پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گزار و کسر نقدینگی وی با توافق بیمه گر و بیمه گزار حق بیمه بیمه نامه کوتاه مدت صادر و تحویل می گردد ، البته لازم به ذکر است با توجه به ماهیت اجباری بیمه نامه شخص ثالث بهتر است بیمه‌نامه یکساله و با تعهدات مورد نظر در صنعت بیمه صادرگردد.

12ـ آیا امکان دریافت و افزایش پوششهای مختلف پس ازصدور بیمه نامه وجود دارد ؟

بله ، با مراجعه به نمایندگی یا شعبه صادرکننده بیمه نامه و جلب موافقت بیمه گرو همچنین پرداخت مابه التفاوت حق بیمه بیمه نامه و صدور الحاقیه امکان ارائه پوششهای مورد نظر بیمه‌گزار امکان‌پذیر میباشد ولیکن در این صورت توافق بیمه گر شرط اصلی انجام این خدمت میباشد. بنابراین توصیه میشود بیمه گزاران محترم در ابتدای زمان صدور بیمه نامه نسبت به خرید تعهدات مطلوب و مورد نظرخویش اقدام نمایند تا با مشکلات صدور الحاقیه مواجه نباشند.

13ـ اگر در هنگام بروز تصادف ، راننده شخصی غیر از مالک اتومبیل باشد ، خسارت چگونه پرداخت می گردد؟

مشکلی در گـرفتن خسارت بوجود نخواهد آمد ولیکن داشتن گواهینامه شرط اصلی تسویه خسارت می باشد البته در صورت تقصیر راننده (غیرمالک) مشکلی نخواهد بود و در صورتیکه راننده زمان وقوع حادثه غیرمالک باشد و اتومبیل زیاندیده باشد (زیان مالی) خسارت فقط در وجه مالک وسیله‌نقلیه زیاندیده پرداخت می گردد.

14ـ در صورتیکه در شهری که محل صدور بیمه نامه اتومبیل نیست ، تصادفی واقع شود ، برای دریافت خسارت و تشکیل پرونده چگونه باید عمل کرد؟

صدور بیمه نامه ثالث در هر واحدی و در هر شهری صورت گـرفته باشد بیمه نامه صادره در تمامی ایران اسلامی دارای اعتبارمی باشد و زیاندیده باید به یکی از شعب پرداخت خسارت در همان شهری که تصادف صورت گرفته مراجعه کرده و اعلام خسارت نموده تا نسبت به تشکیل پرونده اقدام گردد و پس از کارشناسی لازم نسبت به پرداخت خسارت و تسویه پرونده مربوطه اقدام گردد.

15ـ آیا شخصی که تا به حال بیمه نامه خود را از شرکتهای بیمه ای دیگر خریداری می‌کرده ، در صورتیکه بخواهد از شرکت بیمه ایران بیمه نامه بخرد شامل تخفیف می‌گردد؟

اصولاً بیمه‌گزارانی که موفق به ارائه سوابق بیمه ای بدون خسارت می شوند با مراجعه به هریک از شرکتهای بیمه می توانند نسبت به دریافت بیمه نامه اقدام نماید و شرکتهای بیمه نیز بایستی تخفیف عدم خسارت آنان را محاسبه و اعطا نمایند ولیکن به جهت بازاریابی صحیح و تقسیم پرتفوی هریک از شرکتهای بیمه افضل آن است که بیمه گزاران هر شرکت بیمه به همان بیمه‌گر قبلی خود مراجعه نمایند و تخفیف عدم خسارت خود را دریافت نمایند و با توجه به این موارد شرکتهای بیمه از اعطای تخفیف عدم خسارت به بیمه گزاران سایر شرکتهای بیمه ای خودداری می‌نمایند مگر جهت ایجاد بازار رقابت آنهم برای بیمه‌گزاران دارای پرتفوی مناسب و قابل قبول .

16ـ آیا رانندگان ماشینهای پلاک قرمز چنانچه زیاندیده باشد برای دریافت خسارت شرایط خاصی باید داشته باشند؟

بله ، رانندگان اینگونه وسائط نقلیه بایستی دارای 23 سال سن تمام بوده و حداقل یکسال از صدور گواهینامه آن گذشته باشدو گواهینامه او مرتبط با نوع وسیله‌نقلیه باشد امــا چـــنــانچه شخصی با شرایط سنی پائین‌تر با اینگونه اتومبیلها تصادف کرده و زیاندیده باشد ، پرداخت خسارت از بیمه‌نامه مقصرحادثه امکان پذیراست و صنعت بیمه کشور (شرکت پرداخت کننده خسارت) جهت بازیافت خسارت به مقصر حادثه مراجعه می نماید.

17ـ آیا داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای زیاندیده ، جهت دریافت خسارت از بیمه‌نامه مقصرضروری است؟

بله ، با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث بیمه ای اجباری است یکی از شروط لازم برای دریافت خسارت این است که طرفین حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر بوده و به هنگام اعلام خسارت بایستی اتومبیل خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار داده و بیمه‌نامه صادره را ارائه نماید.

18ـ آیا امکان فسخ بیمه‌نامه شخص ثالث وجود دارد؟

بیمه نامه شخص ثالث باتوجه به ماهیت اجباری آن فقط در2 حالت قابل فسخ می باشد

1- تکرار در صدور

2ـ از حیز انتفاع خارج شدن وسیله نقلیه مورد بیمه  ( از رده خارج شدن ) .

 

19- معنی نقص عضو در بیمه حوادث سرنشین خودرو چیست؟

: هرگاه عضوی از بدن فرد آسیب دیده و برای همیشه ناقص و یا معیوب شود ، اصطلاحاً آن فرد دارای نقص می باشد که هزینه آن بر اساس نظریه پزشکی قانونی و تأیید پزشک معتمد شرکت بیمه ، قابل پرداخت می شود.

 

20- با سلام اگر وقفه ایی در پرداخت بیمه اتومبیل رخ دهد مثلا یکسال اتومبیل بیمه نگردد و دوباره قصد انعقاد بیمه نامه گردد نحوه محاسبه حق بیمه به چه شکلی است؟

 

اگر تا قبل از یکماه بیمه نامه تمدید گردد جریمه ای شامل بیمه گذار نخواهد شد ولی اگر بیش از یکماه از آن بگذرد, تخفیفات از بین رفته و بسته به زمان اتمام بیمه قبلی ، بیمه گذار جریمه شده و حق بیمه ریال افزایش مییابد .

ولی اگر بیمه گذار اتومبیل را جدیداً خریداری کرده باشد و سند یا وکالت نامه رسمی محضری ارائه دهد از پرداخت مبلغ جریمه معاف خواهد شد

21- اگه خودرو پلاک شخصی با کاربری آژانس با عابر پیاده تصادف کند و بیمه اش مربوط به خودرو شخصی باشد (بیمه شخصی شده باشد، نه آژانس) آیا دیه عابر زیاندیده از طرف بیمه کامل پرداخت می شود؟؟؟
ج- در این حالت ماده 10 قانون بیمه عمل میشه و خسارت به نسبت حق بیمه واقعی به حق بیمه پرداختی ( حق بیمه سواری شخصی تقسیم بر حق بیمه آژانس) پرداخت میشود.


 

22- آیا بیمه شخص ثالث، تخفیف در حق بیمه و فرانشیز دارد؟

بیمه شخص ثالث مانند هر بیمه دیگر که مقدار خسارت در آن تابع رفتار بیمهگذار است امکان تخفیف در حق بیمه دارد. در حال حاضر و بر اساس قانون اولیه بیمه شخص ثالث تخفیف متفاوتی دارد. برای مثال، اگر در مدت اعتبار یک ساله بیمه نامه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت نپردازد هنگام تجدید بیمه نامه، قسمت اجباری آن برای سال دوم، سوم و چهارم به بعد به ترتیب به اندازه 5 ، 10 و 15 درصد حق بیمه سالانه تخفیف می گیرد. در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث مقرر شده است مواردی مانند میزان تخفیف در حق بیمه را بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برساند

انتظار می رود تخفیف در حق بیمه و جریمه تعدد خسارت در بیمه شخص ثالث، کماکان و حتی به مقدار بیشتر استمرار پیدا کند. طبق قانون اولیه بیمه شخص ثالث در هنگام پرداخت خسارت به زیان دیده، «فرانشیز» از آن کم نمی شد. منظور از فرانشیز، سهم بیمه گذار در جبران خسارت وارده به شخص ثالث است. با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در مواردی که علت خسارت، ارتکاب تخلف حادثه ساز از طرف راننده مسبب حادثه باشد بیمه گر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، می تواند برای بازیافت یک درصد از خسارت بدنی یا دو درصد از خسارت مالی پرداخت شده به این راننده مراجعه کند. در واقع، این دو مبلغ را می توان به منزله اعمال فرانشیز در بیمه شخص ثالث دانست. خواننده علاقه مند به اطلاع بیشتر درباره بیمه شخص ثالث را به مطالعه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث توصیه می کنیم. منبع : سرمایه