آشنایی با بیمه های اموال و آتش سوزی

معرفی بیمه آتشسوزی:

بیمه آتشسوزی سابقه ای بیش از 300 سال در جهان دارد و پیشینه آن در ایران به حدود یک قرن می رسد. در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار و صاعقه بیمه می شود. مورد بیمه ممکن است منزل مسکونی، غیرمسکونی و یا واحد صنعتی و یا تجاری باشد. خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران است. البته غیر از آتش سوزی، خطرات دیگری نظیر زلزله، سیل، طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات برف و باران، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، شکست شیشه و سرقت از منزل نیز در بیمه آتش سوزی و با عنوان خطرات اضافی قابل پوشش است

 

خطرات مورد تعهد:

در همه بیمه های آتش سوزی خطرات ناشی از آتش، صاعقه و انفجار تحت پوشش بیمه است که به توضیح آنها می پردازیم:

تعریف آتش سوزی

ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد. پس مقصود، آتش خسارت زننده و غیر قابل مهار است؛ و گرنه از بین رفتن اشیاء در داخل محدوده آتش کنترل شده نظیر داخل بخاری و یا داخل کوره مشمول این بیمه نامه نمی شود.

تعریف صاعقه

تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که برای القای دوبار مخالف به وجود می آید. صاعقه در اثر برخورد دو ابر دارای بارهای مثبت و منفی ایجاد می شود و به اشیای روی زمین خسارت وارد می کند.

تعریف انفجار

هر نوع آزاد شدن انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار، نظیر کپسول گاز و نظایر آن.

 

خطرات اضافی در بیمه آتشسوزی:

خطرات تبعی یا پیرو آتش سوزی که با پرداخت حق بیمه اضافی همراه بیمه نامه آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. در زیر به شرح برخی از این پوششها میپردازیم:

 خطرات اضافی قابل پوشش در بیمه نامه آتشسوزی

خطرات اضافی، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند؛ یعنی برای این که خطرات اضافی تحت پوشش باشند باید حتماً بیمه آتش سوزی را خریداری نمود و این خطرات مستقل از بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار نمی گیرند.

خطرات اضافی قابل پوشش عبارتند از: زلزله، سیل، طوفان، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، ترکیدن لوله آب و ضایعات آب و برف و باران، دزدی با شکست حرز، شکست شیشه و ...

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به لینک زیر مراجعه شود:

http://www.bih.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=167

بیمه نامه های مجتمع های مسکونی:

بیمه نامه های مجتمع های مسکونی شامل آپارتمانهایی است که دارای بیش از 15 واحد می باشند و شامل 10 درصد تخفیف گروهی می باشد

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی:

مراکز غیر صنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاههای تجاری ، تعمیرگاهها ، بیمارستانها ،اماکن عمومی ، ساختمان های اداری ، بنگاههای معاملاتی ، مراکز پخش دارو ،فروشگاههای مواد غذایی و پروتئینی ، آموزشگاهها ، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می باشد.

ساختمان ، تاسیسات ، موجودی اثاث ثابت و دکوراسیون هر یک از مراکز یاد شده را می توان در مقابل خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی ذکرشده نزد بیمه ایران به قیمت روز بیمه نمود.

بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی:

بیمه آتش سوزی مراکز تولیدی و صنعتی به علت سرمایه بالای خود و زیانهایی که ممکن است در صورت حادثه به بار آید جزو بیمه های پر اهمیت بوده و توجه خاصی به آنها میشود.