بیمه مجتمع های مسکونی

بیمه مجتمع های مسکونی

یکی از ضروری ترین بیمه نامه ها در زندگی شهری امروزه بیمه نامه آتشسوزی مجتمع های مسکونی است که علاوه بر حمایت از مالکان و مستاجران، به دو دلیل مهم خرید آن بهتر از خرید بیمه نامه های جداگانه برای هر واحد میباشد:

1- مطابق ماده 14 قانون تملک آپارتمانها هر فردی که از طرف مالکین (یا ساکنین) هر ساختمان تحت عنوان مدیر(نماینده، و یا مسئول ساختمان) انتخاب شود، موظف است تا تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل خطر آتش سوزی بیمه کند و در غیر اینصورت مسئولیت جبران خسارت وارده مستقماً با وی خواهد بود.

2- اگر هر واحد مسکونی بصورت جداگانه برای خود بیمه نامه آتشسوزی خریداری نماید، در صورت سرایت آتشسوزی به سایر واحد ها، خسارتی به آنها پرداخت نخواهد شد مگر اینکه کل مجتمع بعنوان یک واحد تحت پوشش قرار گیرد ویا هر واحد مسکونی علاوه بر خرید بیمه نامه آتشسوزی یک بیمه نامه مسئولیت ناشی از سرایت آتشسوزی با سرمایه بالا نیز خریداری نماید که روش دوم هزینه ها را چند برابر میکند.

ضمنا اگر تعداد واحدهای مجتمع مسکونی بیش از 14 واحد باشد برای آن مجتمع تخفیف ویژه نیز محاسبه خواهد گردید.

در این مورد ، سهم هریک از واحدها از حق بیمه به نسبت مساحت آن واحد به مساحت کل قسمتهای اختصاصی خواهد بود؛ که این مبلغ توسط مدیر ساختمان از هر واحد اخذ و به بیمه گر پرداخت می گردد.

 

 

پوشش های تکمیلی بیمه آتشسوزی:

پوششهای اصلی در بیمه آتشسوزی شامل : آتش سوزی، انفجار و صاعقه بوده و با دریافت حق بیمه اضافی،متناسب بانوع پوشش مورد نیاز،خطرات مشروحه ذیل تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند :

 •  زلزله
 •  سیل، طغیان آب رودخانه و دریا
 •  نشست- ضایعات ناشی از باران و ذوب برف
 •  ریزش و رانش زمین
 •  طوفان ، تندباد و گردباد
 •  سقوط بهمن
 •  سقوط هواپیما ، هلی کوپتر و پرتاب قطعات آن
 •  ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب
 •  سرقت با شکست حرز
 •  شکست شیشه
 •  انفجار ظروف تحت فشار
 •  شورش ، بلوا ، اغتشاش و آشوب

 

 

بیمه مجتمع های مسکونی

5 2302452