بیمه نامه زلزله

بیمه نامه زلزله

کشور ایران، سالهای متمادی است که از پدیده­های طبیعی همچون زلزله و سیل متحمل خسارتهای بیشماری می­گردد و یکی از این پدیده­های طبیعی که اخیرا مورد توجه خاص هم قرار می­گیرد، پدیده زمین­ لرزه است. متاسفانه نگرش حاکم بر زلزله، قبول خسارت زا بودن آن است. بدین معنی که هم مردم و هم دولت پذیرفته­اند که زلزله می­کشد، خسارت می­زند، نابود می­کند. چنین نگرش ویران کننده­ای در جای جای زندگی ما، و نیز برنامه­ ها و طرح­های ارائه شده از سوی دولت و ارگانهای ذیربط کاملا مشهود است. بسیاری از برنامه های جاری و دیدگاه­ها و سخنرانیهای مدیران و مسئولان، بدون کوچکترین توجهی به نظرات کارشناسان و متخصصان این وادی، فقط به بحث بعد از زلزله و جبران خسارت ایجاد شده توجه دارد.

خطر زلزله ( زمین لرزه ) از خطرات یا پوشش های تبعی ( تکمیلی ) در بیمه نامه آتش سوزی است که در صورت تمایل بیمه گذار بر اساس ارزش بنا و ارزش اثاثیه منزل به بیمه نامه آتش سوزی ضمیمه می شود ؛ و حق بیمه ان بستگی به نوع اسکلت فلزی سلاختمانها دارد.

با خرید بیمه نامه آتش سوزی ، پوشش زلزله را نیز میتوان از شرکت بیمه خریداری نمود.

سایر پوششهای تکمیلی بیمه آتشسوزی عبارتند از:

  • سیل
  • طوفان
  • شکست شیشه
  • ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از ذوب برف
  • ...

بیمه نامه زلزله

5 2302452