مزایای مالیاتی بیمه های عمر

مزایای مالیاتی بیمه های عمر

علاوه بر اینکه در بیمه های عمر غرامت های فوت، نقص عضو و حوادث پرداخت می شود، در صورت حیات فرد در انتهای قرارداد و یا فوت وی در طول مدت بیمه نامه مبلغی به عنوان سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد. اما ابعاد دیگری از بیمه های زندگی که کمتر به آن پرداخته شده نیز می تواند بر جذابیت این پوشش ها اضافه کند.
بیمه های عمر دارای مزایای مالیاتی متعددی برای افراد و سازمان های خریدار این پوشش ها است که توجه به آن می تواند مفید باشد. قانون گذار به دلیل ابعاد اجتماعی بیمه های زندگی و اثرات این پوشش ها در توسعه یافتگی یک کشور این مزیت ها را پیش بینی کرده است. در ادامه این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

● مزایای مختص اشخاص حقیقی خریدار بیمه های زندگی
اشخاص حقیقی در صورت خرید این بیمه نامه ها می توانند علاوه بر جبران غرامت فوت، نقص عضو و پس انداز برای آتیه خود، از مزایای مالیاتی زیر نیز برخوردار باشند.
۱) سرمایه بیمه های عمر در صورت فوت بیمه گذار از مالیات بر ارث معاف بوده و کل این مبلغ قابل پرداخت به ذی نفع (ورثه) خواهد بود. ماده ۲۴ ق.م.م
۲) سرمایه بیمه عمر در صورت حیات بیمه گذار که در پایان قرارداد به ذی نفع پرداخت خواهد شد از پرداخت مالیات معاف است. ماده ۱۳۶ ق.م.م؛ بنابراین بسیاری از خانوارهای ایرانی می توانند با یک آینده نگری و خرید بیمه نامه عمر درصدی از هزینه های برنامه های آتی خود را تامین کنند.
۳) به دلیل اثرات فراوان و مثبت اجتماعی بیمه های زندگی حق بیمه های این پوشش ها جزو هزینه های قابل قبول افراد در طول یکسال در نظر گرفته شده است. طبق قانون حق بیمه های عمر و حوادث از درآمد مشمول مالیات کسر شده و بیمه گذار مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد. ماده ۱۳۷ ق.م.م
۴) هزینه های درمانی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر، اولاد، پدر، مادر، خواهر و برادر تحت تکفل و حق بیمه های عمر و درمان از درآمد مشمول مالیات قابل کسر خواهد بود.
ماده ۱۳۷ ق.م.م؛. به عنوان مثال اگر خانم سرپرست خانواری، درآمد یومیه خود را از طریق اجاره بهای ملک دومش تامین کنند با خرید بیمه نامه عمر از درآمد اجاره مشمول مالیات وی حق بیمه های بیمه های زندگی و فرانشیز خسارت های درمانی قابل کسر خواهد بود. بنابراین وی با خرید بیمه های زندگی علاوه بر تامین هزینه درمانی، غرامت های
فوت و نقص عضو و تامین آتیه، مالیات کمتری نیز پرداخت خواهد کرد.

● مزیت های اشخاص حقوقی خریدار بیمه های زندگی
کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی می توانند با خرید انواع بیمه های زندگی از مزیت های زیر برخوردار شوند:
۱) هزینه های بهداشتی، درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی، عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان برای کلیه سازمان ها جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. ماده ۱۴۸ ق.م.م
۲) حق بیمه های عمر و درمان از درآمد مشمول مالیات کارکنان قابل کسر می باشد. ماده ۱۳۷ ق.م.م
باتوجه به دو ماده فوق اگر اشخاص حقوقی بیمه نامه های عمر، درمان و حوادث گروهی برای کلیه کارکنان خود خریداری نمایند، حق بیمه های سهم کارفرما از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد و مالیات کمتری پرداخت می کنند.
لذا توصیه می شود با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد کشور و تعداد زیاد شاغلان بخش دولتی و با عنایت به نتایج تحقیقات انجام شده در کشور که نشان دهنده گرایش بالای اقشار تحصیلکرده به بیمه های زندگی نسبت به سایر افراد جامعه است و از طرفی دیگر اغلب افراد شاغل در سازمان ها نیز دارای تحصیلات عالیه هستند، سازمان ها می توانند با اختصاص درصد کمی از درآمدهای خود به عنوان حق بیمه، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه های زندگی قرار داده و میزان رضایت مندی شغلی آنها را افزایش دهند، اما موضوع قابل ذکر این است که به رغم صراحت قانونگذار در مواد قانونی فوق متاسفانه حوزه های مالیاتی برخی از هزینه های فوق را جزو هزینه های قابل قبول نمی پذیرند، بنابراین شایسته است با حمایت مسوولان دست اندرکار صنعت بیمه و سازمان امور مالیاتی هماهنگی های لازم در این زمینه انجام شده و رویه درست محاسبه مالیات اعمال شود و از این طریق موجبات گسترش بیشتر بیمه های زندگی و توسعه کشورمان فراهم شود.