بیمه مسئولیت جامع CGL

بیمه مسئولیت جامع CGL :

 کلمه CGL مخفف Comprehensive General Liability Insurance یا بیمه مسئولست جامع می باشد.

این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تاسیساتی ارائه می شود ، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

تفاوت این بیمه نامه با بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین در شخصیت و موقعیت کاری بیمه گذار است که در بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین،طراحان،محاسبها و ناظرین ، مسئولیت ساخت و اجرای پروژه تحت پوشش می باشد ؛ ولی در این بیمه مسئولیت پیمانکاران در مقابل کارکنان و افراد ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی (خسارت ناشی از مسئولیت حــریق، انفجار، و ترکیدگی لوله آب به همسایگان)، بیمه نامه مسئولیت مدیران واحـدهای اقامتی ( هتلها و ... )، بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی، بیمه نامه مسئولیت منجیان غریق ، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجــرای عملیات ساختمانی و … از جمله بیمه‌های مسئولیت عمومی می‌باشند.