بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث


كارفرمایان در اجرای پروژه های ساختمانی با خطرات و حوادث گوناگونی مواجه می گردند. لذا بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی با ویژگی های خاص برای رفع نیاز جامعه مذکور تدوین شده است.

آنچه امروزه در جریان ساخت ساختمانهای جدید به كرات شاهد آن هستیم، خساراتی است که در جریان اجرای کار به کارکنان یا اشخاص ثالث وارد می آید و به شرح زیر می باشد:

· خسارات بدنی شامل فوت و نقص عضو و یا هزینه های پزشکی کارکنان.

· نشست و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.

· ریزش ساختمان های مجاور در اثر گودبرداری.

· خسارات مالی وارد به ابنیه و تاسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش.

· خسارات به خیابان و پیاده رو.

· خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.

· خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختمانی.

· خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند.

· خسارات ناشی از دپوی مصالح در خیابان و پیاده رو.


در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در برابر کارکنان و اشخاص ثالث بیمه می گردد بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری،گود برداری، پی کنی و مراحل احداث بنای جدید خساراتی به کارکنان و اشخاص ثالث وارد آید، بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.


اهم ویژگی های بیمه نامه:

1. در این بیمه نامه بیمه گذار علاوه بر موارد مذکور در بیمه نامه،کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای بخش یا بخش هایی از عملیات كاری موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند، تلقی می شوند. این شرط موجب جامعیت بیمه نامه و پوشش مسئولیت مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در احداث بنای مورد بیمه می گردد.

2. در خسارت هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد، بیمه گر تعهدی ندارد. به طور مثال زلزله، رانش زمین، زمین لرزه و غیره. در غیر این صورت حتی اگر بیمه گذار عامل تشدید و یا ایجاد کننده خطر باشد و در این ارتباط مسئول شناخته شود، بیمه گر خسارت وارده را به میزان عاملیت بیمه گذار در ایجاد یا تشدید خطر جبران خواهد نمود.

با وقوع حوادث متعدد ساختمانی در کلان شهرها از جمله ریزش چندین دستگاه آپارتمان بلند در شهر تهران و تخریب نزدیک به نود درصد بناهای نوساز در حادثه تأسف بار زلزله بم مسئولین دولتی متولی این صنعت را بر آن داشته است تا با اجرای طرح بیمه مسئولیت ساختمان مسئولیت کلان خود در قبال مالکین محترم را به دوش صنعت بیمه بیاندازد. و این در حالیست که می توان کلیه بناها که بر اساس مقررات و آیین نامه های اداری و فنی ساختمان سازی رایج در کشور مطالعه و اجرا خواهند شد را تحت پوشش بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی قرار داد.

 

این بیمه نامه مناسب چه گروه هایی است؟
1-سازندگان ساختمان اعم از مسكونی، ادرای، تجاری صنعتی و ...
2-احداث سوله چنانچه متراژ آن مشخص بوده و دارای پروانه ساختمانی باشد.
3-تخریبكاران ساختمان(البته برای هر پروژه تكمیل یك فرم پیشنهاد الزامی است.)


در بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی بیمه گر موافقت می نماید خسارت مالک ساختمان را در برابر صدمات فیزیکی وارد به ساختمان که ناشی از سازه های اصلی ساختمان است و ثبات یا ایمنی ساختمان را تهدید می کند و در اثر آن بیمه گذار طبق قانون مسئول شناخته می شود را جبران نماید و همچنین هزینه اقدامات لازم که برای حفظ و نگهداری ساختمان و جلوگیری از فروریختن سازه های اصلی ساختمان ضروری است بعلاوه هزینه های پاکسازی ضایعات مربوط به خسارتهای تحت پوشش را پرداخت نماید. این پوشش بیمه ای براساس مسئولیت قانونی و قراردادی و رأی دادگاه از زمانیکه ساختمان تحویل می شود کاربرد خواهد داشت. حداکثر پوشش چنین بیمه نامه ای می تواند مجموع ارزش ساختمانهای بیمه شده در تاریخ تحویل باشد ولی بیمه گـذار یـا هـر شخـصی کـه در بیـمه نامه ذینفع باشد می تواند در هر زمان با پرداخت حق بیمه اضافی متناسب، ضمن ارزش گذاری مجدد ساختمان سرمایه مورد بیمه را به روز نماید.

ارائه یک طرح موفق بیمه ای منوط و مشروط به همکاری مستدام بیمه گذار و بیمه گر و بر اساس رعایت اصل حسن نیت می باشد بدین نحو که بیمه گذار یا بیمه شده قبل از آغاز عملیات، پرونده عملیات ساختمان اعم از نقشه ها، شرح برآورد، مشخصات و تمام شواهد لازم و همچنین مدارک بعدی که با پیشرفت کار تهیه می شود را به بیمه گر تحویل و بیمه گر نیز موظف است بیمه شدگان را از هر عیب و ایراد که ممکن است ثبات و یا استحکام ساختمان را به خطر اندازد از جمله «رعایت نکردن مقررات ساختمانی از جانب پیمانکاران» مطلع و آگاه سازد. و چه نیکو است در راستای افزایش عمر مفید ساختمان ها در کشور بیمه گر خساراتی که ناشی از اعمال عمدی و سونیت بیمه گذار و قصور مقاطعه کاران و روش های ناصحیح نگهداری ساختمان و عایق کاری نامطلوب ساختمان می باشد را مستثنی نموده و بدینوسیله مشوق عملکرد مطلوبتر بیمه گذار گردد.


 

طبق آمار منتشر شده توسط سازمان خدمات آتش نشانی و ایمنی شهر تهران، توزیع حوادث ریزش ساختمان طی سال های 82 تا 86 به شرح زیر می باشد:

 

علت حادثه

تعداد

گود برداری

1094

ریزش چاه

742

رانش زمین

90

نشست و آبگرفتگی

2072

جمع

4198

 

بیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی

5 4788452