بیمه آتش سوزی معمولی منزل مسکونی

بیمه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی

اهداف بیمه نامه
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه


اهداف بیمه نامه

موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت های مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آن را پوشش نمی دهد.
لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند.
بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه می باشد.
در رشته آتش سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلی و طوفان، سیل، زلزله و آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، خطر سقوط هواپیما و هلی کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.
واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می توان نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. در بیمه نامه های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ های بیمه نامه اعمال می شود.
در بیمه نامه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی بنا به درخواست بیمه گزار واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه، در برابر کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار می گیرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
کلیه افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند. کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) مسکونی ( منظور اموالی می باشند که در منازل مسکونی مورد استفاده قرار گیرند )


شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

•پوشش های پایه ( به اختصار "آصا" بیان می شوند )
◦آتش سوزی
◦صاعقه
◦انفجار


•پوشش های تکمیلی (تبعی)
◦زلزله و آتشفشان
◦سیل و طغیان آب
◦طوفان، گردباد و تندباد
◦ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
◦ضایعات ناشی از برف و باران
◦سرقت
◦سقوط هواپیما و چرخ بال و متعلقات آن
◦شکست شیشه به هر علت
◦آشوب و بلوا و شورش
◦ریزش و رانش زمین
◦برخورد جسم خارجی
◦هزینه پاکسازی
◦نرخ ظروف تحت فشار
◦فروکش چاه
◦سقوط بهمن
◦خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
◦خطر نشت گاز در سردخانه
◦خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
◦خطر سنگینی برف ( این زیرپوشش در صورتی انتخاب می شود که زیرپوشش شماره 5 (ضایعات ناشی از برف و باران) نیز انتخاب شده باشد. )

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

1.شرایط عمومی

مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی


2.شرایط ویژه
خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران
◦شرایط جایگزینی
◦شرایط سرقت
◦شرایط شناور
◦شرایط سیل
◦شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
◦عدم النفع

در صورتی که مشتری زیرپوشش های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ های شرایط ویژه" به بیمه نامه پیوست می شوند. این برگ ها عبارت اند از:شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شمار مسترد نماید.