مقاله ها

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

بیمه آتشسوزی معمولی مراکز صنعتی

 

اهداف بیمه نامه

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

پوشش‌های پایه

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

 

اهداف بیمه نامه

منظور از بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی، بیمه نامه های آتش سوزی معمولی می باشد که صرفاً برای واحدهای صنعتی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد. در این بیمه نامه نیز مراحل صدور قبلی طی شده و بخصوص مرحله تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه حائز اهمیت خاصی می باشد که محور اصلی صدور بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی می باشد، بدین معنی که بیمه گذار می بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه امانی را به تفکیک ذکر نماید غیر از آن ریز ارزش مبالغ بیمه شده هر یک از موارد فوق را نیز اعلام نماید. البته در صورتی که بیمه گذار برخی از ارزش های تفکیکی یا ریز مبالغ بیمه شده را ارائه ننماید، بیمه گر می بایست طی شرطی حق استناد احتمالی بیمه گذار به اسناد در اختیار او در زمان وقوع حوادث منجر به خسارت را از وی ساقط نموده و صرفاً نظریه کارشناس خسارت خود را اعمال نماید.
در صدور بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی بیمه گر می بایست توجه بیمه گذار را به عدم امکان ارائه پوشش بیمه ای ظروف تحت فشار صنعتی بدون دریافت حق بیمه اضافی معطوف نماید. چرا که با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی، به صراحت جبران خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی مستثنی شده است. در اینگونه بیمه نامه ها جهت منافع بیمه گذار می بایست حتی المقدور ارزش مبالغ بیمه شده معادل رزش واقعی یا ارزش روز موارد بیمه شده تعیین شود. تا در هنگام رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه گذار به تمامی خسارت و زیان وارده دسترسی پیدا کند.
در بیمه نامه های صنعتی برای تحت پوشش قرار دادن موجودی ها می توان از شرایط اظهارنامه ای استفاده نمود. همچنین اگر ساختمان و ماشین آلات واحدهای صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار باشد می توان با رعایت اصول مربوطه شرایط ارزش جایگزینی را نیز به بیمه گذار ارائه نمود، در ضمن برای کاهش ضریب نرخ حق بیمه در بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی حتی المقدور می بایست از روشهای فنی بیمه مثل تفکیک ریسک استفاده نمود.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
کلیه مراکز صنعتی شامل کلیه کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات، مواد اولیه، موجودی و محتویات هریک از مراکز یاد شده. به این بیمه نامه نیاز دارند.


شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

پوشش های پایه
1- پوششهای اصلی به اختصار "آصا" بیان می شوند.

 • آتش سوزی

 • صاعقه

 • انفجار

2- پوششهای تکمیلی ( اختیاری)

 • زلزله و آتشفشان

 • سیل و طغیان آب

 • طوفان، گردباد و تندباد

 • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

 • ضایعات ناشی از برف و باران

 • سرقت

 • سقوط هواپیما و چرخ بال و متعلقات آن

 • شکست شیشه به هر علت

 • آشوب و بلوا و شورش

 • ریزش و رانش زمین

 • برخورد جسم خارجی

 • هزینه پاک سازی

 • نرخ ظروف تحت فشار

 • فروکش چاه

 • سقوط بهمن

 • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو

 • خطر نشت گاز در سردخانه

 • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)

 • خطر سنگینی برف

 • این زیرپوشش در صورتی انتخاب می شود که زیرپوشش ضایعات ناشی از برف و باران نیز انتخاب شده باشد

 • مسئولیت مالی خطر حریق انفجار و ترکیدگی لوله در مقابل همسایگان

   

جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه. مشاهده متن کامل شرایط عمومی بیمه آتش سوزی

شرایط ویژه:

 • خطر ظروف تحت فشار

 • خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران

 • شرایط جایگزینی

 • شرایط سرقت

 • شرایط شناور

 • شرایط سیل

 • شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان

 • عدم النفع (این زیرپوشش تنها توسط طرح جامع اصناف قابل انتخاب است)
   

در صورتی که مشتری زیرپوشش های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ های شرایط ویژه" به بیمه نامه پیوست می شوند. این برگ ها عبارت اند از:
 

•شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شمار مسترد نماید.

بیمه آتشسوزی معمولی مراکز صنعتی

5 2302452