بیمه مسکونی طرح همگانی

بیمه مسکونی طرح همگانی

اهداف بیمه نامه

موضوع بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارائی های منقول و یا غیرمنقول بیمه گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی، خسارت های مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارت های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آنرا پوشش نمی دهد.
لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ گویی بیمه گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزی یا به طور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند.
بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه می باشد.
ویژگی این طرح نسبت به طرح بیمه آتش سوزی منازل مسکونی این است که خطر تبعی سیل نیز بدون درخواست پوشش اضافی جزو تعهدات شرکت بیمه ایران می باشد. علت این امر با توجه به عنوان طرح همگانی این است که تمام خطرات عمومی و معمول مثل آتش سوزی، صاعقه، انفجار و سیل که برای همه منازل خطری یکسان است، تحت پوشش قرار می گیرد. بیمه ایران از سال 80 به بعد اقدام به ارائه طرح همگانی کرده که در هر یک از آنها پوشش های بیشماری را به هم میهنان عرضه نموده است. این طرح ها عبارتست از: طرح خانه به خانه، طرح بهداشت روانی خانواده، طرح بیمه رایانه، طرح جامع بیمه گردشگران، طرح جامع خانه و خانواده، طرح بیمه آتش سوزی همگانی، طرح بیمه صنعت و تولید، طرح جامع بیمه کشاورزان، طرح بیمه کارگران عضو خانه کارگر، طرح مهر، طرح بیمه مهریه و طرح بیمه جهیزیه. در اغلب این طرح ها پوشش های متنوع بیمه های اشخاص و بویژه آتش سوزی جزو مهمترین تعهدات بیمه ایران می باشد و بعضاً پوشش مسئولیت را داراست. در این نوع بیمه خطرهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل تحت پوشش قرار دارد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند ؟ کلیه افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند ( اثاث منزل و یا ساختمان ) .
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:پوشش های پایه:

 • آتش سوزی

 • انفجار

 • صاعقه

 • سیل

پوشش های تکمیلی:

 • زلزله

 • طوفان

 • سقوط هواپیما و بالگرد

 • ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف

 

شرایط ویژه:

 • خطر ظروف تحت فشار

 • خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران

 • شرایط جایگزینی

 • شرایط شناور

 • شرایط سیل

 • شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان

 • عدم النفع (این زیرپوشش تنها توسط طرح جامع اصناف قابل انتخاب است)

در صورتی که مشتری زیرپوشش های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ های شرایط ویژه" به بیمه نامه پیوست می شوند. این برگ ها عبارت اند از:

 
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه

بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شمار مسترد نماید.