Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

 

در این بیمه‌ نامه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش است و خسارت‌های جانی و مالی زیان دیدگان ناشی از فعل یا ترک فعل بیمه گذار و اشخاص وابسته به وی بشرط احراز مسئولیت بیمه گذار جبران میگردد. 
 

  •  خسارت در قبال اشخاص ثالث به دو دسته مالی و جانی تقسیم میگردد که هر دو مورد در صورت صلاحدید بیمه گر قابل پوشش در بیمه ها می باشند.
  •  نحوه پوشش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث به ماهیت پروژه بستگی داشته و کارشناس بیمه میتواند بهترین آنرا به شما پیشنهاد نماید.
  •  معمولا این مسئولیت در قالب بیمه مسئولیت در قبال کارکنان و بصورت پوشش ( کلوز) تکمیلی ارائه میگردد ولی میتوان آنرا در قالب بیمه های تمام خطر نیز دریافت نمود.
  •  در بیشتر موارد  در پروژه های بزرگ پوشش مالی در قبال اشخاص ثالث در بیمه های تمام خطر  پوشش داده میشود.