بیمه حمل و نقل زمینی

بیمه حمل و نقل زمینی

Land Transportation Insurance


بیمه حمل و نقل خشکی

بیمه حمل و نقل کالا در خشکی مکمل بیمه حمل دریایی است و پوششهای بیمه ای مشابه دارد خطرهای متعددی حمل کالا را در خشکی تهدید می کند که می توان به حوادث وسایل نقلیه – آتش سوزی … اشاره کرد .
خطرهای تحت پوشش
* در صورتی که کالا بر اثر وقوع حوادث بیمه شده آسیب ببیند و نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد بیمه گر خسارت وارده را جبران و قطعات آسیب دیده را تعمیر و تعویض می کند به شرطی که مجموع هزینه ها از مبلغ بیمه شده تجاوز ننماید .
*کسری کالا تامین بیمه ای ندارد مگر اینکه این کسری بر اثر تحقق خطر بیمه شده ناشی شود.
*مقررات خاصی برای پرداخت خسارت کالاهایی که به صورت جفت یا سری هستند وجود دارد خسارت به نسبت پرداخت نمی شود بلکه به مراتب بیشتر از قیمت از بین رفته باید پرداخت شود.
*در صورت شکستگی کالای مورد بیمه ، بیمه گر موافقت می نماید که قسمتهای شکسته شده بریده شود و قسمتهای سالم مورد استفاده بیمه گذار قرار گیرد و خسارت هم به همان نسبت پرداخت گردد.

موارد استثنا
*در صورتی که نهادهای نظامی و انتظامی و گمرکی ،کالایی را که حمل آن ممنوع است و قاچاق محسوب می شود ضبط و توقیف کنند .
*عیب ذاتی کالا
*تاخیر در ارسال و اثرهای اقتصادی و عدم النفع
*خطرهای بارگیری و تخلیه کالاهایی که هر واحد آن بیشتر از مقدار معینی وزن دارد.
*خسارتهای شکست و لب پریدگی و فرورفتگی
*خسارتهای ناشی از زنگ زدگی – اکسیداسیون و رنگ پریدگی
*خسارتهای ناشی از موارد رادیواکتیو و انرژی هسته ای
*خسارتهای ناشی از خطرهای نامتفرقه نظیر سیل – زلزله – طوفان


پوشش های بیمه ای در حمل داخلی
دو نوع پوش بیمه ای برای حمل داخلی به شرح زیر قابل صدور است
الف – حمل کالای بیمه شده با وسایل نقلیه خود بیمه گذار با مبلغ بیمه شده معین برای هر وسیله نقلیه
ب – تحویل کالا برای حمل با وسایل نقلیه موتوری زمینی ، راه آهن یا پست به مبلغ بیمه شده مشخص برای هر حمل

موارد استثنا

*مواد رادیواکتیو و انرژی هسته ای
*جنگ ، شورش ، آشوب و جنگ داخلی
*موش خوردگی و سایرحشران موذی ، گردوخاک ، رطوبت
*تاخیر ، از دست دادن بازار ، عدم النفع از هر نوع و فساد و تغییراتی که منشا آنها طبیعت است .
*دزدی و دله دزدی کارکنان بیمه گذار یا با همکاری آنان
*کالاهای همراه مسافران حرفه ای
روش های حمل و نقل زمینی :
1- حمل و نقل جاده ای :
الف : بارنامه سراسری : بارنامه سراسری یکی از قدیمی ترین انواع بارنامه حمل میباشد. که برای استفاده کارگزاران به وجود آمده است. از این نوع بارنامه در حمل با کامیون ، قطار و کشتی – کامیون و حتی در مواردی برای حمل دریایی نیز استفاده میشود.
شرایط و ویژگی بارنامه به شرح زیر میباشد :
* حاکی از بارگیری کالا روی وسیله حمل میباشد.
* بدون قید و شرط است.
* حاکی از نحوه پرداخت کرایه حمل است.
*در سه نسخه صادر میشود.
* تاریخ صدور مشخص است.
* سندی قابل معامله است.
ب : راه نامه کامیون : سندی که فقط جهت حمل کالا با کامیون مورد استفاده قرار میگیرد. و مخصوص متصدیان حمل میباشد. این سند تحت مقررات کنوانسیون با مقررات (CMR) بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت های متصدیان حمل ونقل جاده ای مشخص میکند.
ویژگی های راه نامه : Conveticne velativau contract transport
International de merchadieses por deroute.
سندی غیر قابل معامله است.
شامل تاریخ حمل و صدور میباشد.
حاوی نام و نشانی حمل کننده کالا است.
حاوی نام و نشانی فرستنده کالا است.
تاریخ و محل دریافت کالا (مبدا) و تحویل کالا (مقصد) در آن مشخص است.
نام و نشانی گیرنده کالا را مشخص میکند.
حاوی مشخصات کالا از نظر ابعاد – نوع- بسته بندی تعداد و علائم است.
هزینه های مربوط به حمل ، گمرک و غیره در آن تعیین شده.
مجاز یا غیر مجاز بودن حمل و نقل در آن قید شده است.
لازم به یادآوری است که دولت ایران هنوز رسماً عضو این کنوانسیون نشده است ولی طبق ماده 10 این کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین معامله عضو این کنوانسیون باشد رعایت مقررات برای دو طرف لازم است.
ج) بارنامه حمل مرکب فیاتا :
اسناد حمل همیشه به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین المللی بوده و اعتبار و اصالت آن مورد توجه بازرگانان – بانکها – شرکت حمل و نقل بیمه ای است.
سند فیاتا قابل معامله است. و از طرف اطاق بازرگانی بین المللی به موجب نامه شماره72/396 مورخ 26/5/1978مورد تایید قرارگرفت.
در بند (د) ماده 25- مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره 400 Icc تصویب و از اول اکتبر 1984 به مورد اجراءگذاشته شده است صراحتاً با اعتبار و قابل قبول بودن این بارنامه در معاملات اعتبار اسنادی اشاره شده است. این بارنامه در حمل با کامیون – کشتی – قطار – هواپیما استفاده شده و مورد قبول بانکها است.