مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها نوشته شده توسط بیمه ایران کد 3115 1439
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 547
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 616
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 672
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 663
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 668
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 669
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 441
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 626
مراقبین از بیمار در منزل 626
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 582
بیمه مسئولیت مدیر سینما 643
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 662
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 531
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 644
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 662
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 681
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 697
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 621
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2387
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 549