مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها نوشته شده توسط بیمه ایران کد 3115 1697
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 622
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 703
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 746
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 736
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 770
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 758
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 483
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 706
مراقبین از بیمار در منزل 699
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 656
بیمه مسئولیت مدیر سینما 729
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 743
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 609
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 718
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 740
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 774
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 804
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 722
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2709
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 634