Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها 176
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 132
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 158
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 169
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 154
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 161
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 175
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 116
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 170
مراقبین از بیمار در منزل 164
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 151
بیمه مسئولیت مدیر سینما 154
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 182
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 139
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 174
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 180
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 164
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 157
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 169
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 814
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 112