مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها 682
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 304
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 376
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 430
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 392
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 393
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 396
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 281
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 390
مراقبین از بیمار در منزل 381
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 362
بیمه مسئولیت مدیر سینما 384
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 415
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 325
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 398
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 412
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 419
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 380
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 395
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 1656
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 319