مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها 1420
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 527
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 613
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 668
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 660
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 648
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 649
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 439
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 622
مراقبین از بیمار در منزل 623
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 580
بیمه مسئولیت مدیر سینما 624
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 661
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 526
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 642
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 658
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 678
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 661
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 615
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 2344
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 532