Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مسئولیت حرفه ای

مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

نمایش # 
عنوان کلیک ها
خلاصه شرح وظایف مدیر و مسئول فنی بیمارستان / درمانگاه/ کلینیک و تفاوت آنها 393
تخفیفات ویژه بیمه مسولیت حرفه ای نظام پزشکی 197
بیمه مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران 244
بیمه مسئولیت وکلای دادگستری 297
بیمه مسئولیت مدیران شهربازی 253
بیمه مسئولیت نگهداری آسانسور 263
بیمه مسئولیت استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو 275
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه 170
بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو 277
مراقبین از بیمار در منزل 249
بیمه مسئولیت دلالان رسمی بیمه 235
بیمه مسئولیت مدیر سینما 254
بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری 283
انواع بیمه مسئولیت حرفه ای 220
بیمه مسولیت مدیران مدیران و مجریان تورهای زیارتی و سیاحتی 273
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها ـ کلینیکها و درمانگاهها 285
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان 271
بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخرها 249
بیمه نامه مسئولیت مدیران مهدکودک ها 274
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان 1226
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان طرح حکیم 192