Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 197
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 131
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 175
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 140
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 177
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 215
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 203
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 167
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 150
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 167
بیمه مسئولیت جامع CGL 253
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 133
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 132
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 130
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 163
بیمه مسئولیت های عمومی 201
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 163
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 139
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 142
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 128
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 150