بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 444
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 319
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 349
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 304
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 389
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 401
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 421
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 370
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 315
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 363
بیمه مسئولیت جامع CGL 516
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 309
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 315
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 291
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 339
بیمه مسئولیت های عمومی 400
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 333
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 307
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 307
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 302
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 310