Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 322
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 224
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 255
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 217
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 283
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 308
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 318
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 268
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 231
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 257
بیمه مسئولیت جامع CGL 397
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 219
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 226
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 210
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 251
بیمه مسئولیت های عمومی 299
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 250
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 223
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 215
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 215
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 231