Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 144
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 97
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 138
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 100
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 129
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 161
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 152
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 121
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 118
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 121
بیمه مسئولیت جامع CGL 175
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 98
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 95
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 102
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 127
بیمه مسئولیت های عمومی 148
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 130
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 114
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 115
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 100
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 122