Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 86
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 53
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 81
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 56
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 71
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 104
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 89
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 67
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 68
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 58
بیمه مسئولیت جامع CGL 93
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 51
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 44
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 51
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 71
بیمه مسئولیت های عمومی 86
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 75
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 59
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 69
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 53
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 72