بیمه مسئولیت عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند.

بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت عمومی

5 67652
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بیمه مسئولیت مدنی عمومی 548
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان 407
بیمه مسئولیت مجریان ذیصلاح 435
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 380
بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار 474
بیمه مسئولیت مدنی آسانسور 489
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین‌المللی بر اساس کنوانسیون سی ام ار C.M.R 504
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول ( بیمه تضمین کیفیت محصول) 459
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی 391
بیمه مسئولیت کشتی و شناور ها 443
بیمه مسئولیت جامع CGL 612
بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش و تئاتر 382
بیمه طرح تضمین خودروهای ورودی و خروجی 386
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی 370
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی 421
بیمه مسئولیت های عمومی 495
بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص 404
طرح های مخصوص بیمه های مسئولیت 385
بیمه اعتباری قراردادهای فروش اقساطی 387
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده 381
مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها 386